קידושין בפני עד פסול

שאלה:

צריך עדות של שני אנשים בחופה. אם התברר לאחר זמן שאחד מהם פסול לעדות, הקידושין לא חלים. האם יהיה ניתן להסתמך בדיעבד גדול על הרב שראה את הקידושין, או על אחד מהאנשים שהיו קרובים לחופה וראה את הקידושין ? (וכך יש לנו שני עדים כשרים).
ומה הדין אם החתן ייחד במפורש שני עדים(אמר להם:אתם עדיי)ואחד מהם פסול?

תשובה:

שלום רב.

אם התברר כי אחד מעדי הקידושין פסול לעדות לכאורה הקידושין בטלים.

אם החתן לא אמר אתם עדי לכאורה ניתן לסמוך על כך שהיו שני עדים שראו את הקידושין. שהרי החתן לא ייחד עדים. אולם למעשה, יש כאלו שלא אומרים אתם עדי וסומכים על חתימת העדים בכתובה הנערכת לפני הקידושין שבזה הוא מייחד אותם גם לעדים. כך כתוב בשו"ת נאמן שמואל סי' עט (דף צ"ה ע"ב), שו"ת כרם שלמה (אבה"ע סי' כא דף ע"א ע"ג), וכן העלה בפשיטות הגאון מבוטאטש בספרו על אבה"ע עזר מקודש סו"ס מב.

אבל גם אם הבעל ייחד עדים והתגלו אח"כ כפסולים. דעת החתם סופר (אבה"ע סי' ק') כי בכוונת החתן רק לייחד את הכשרים, ואם הוא לא ידע שהעומדים מולו הם פסולים, בכוונתו שרק הכשרים יהיו עדים. ולכן העלה שם בקידושין שנערכו ולאחר מכן התברר כי אחד העדים הוא קרוב ופסול. שיש להכשיר את הקידושין מחמת האחרים ששהו במקום בזמן הזה, למרות שהם עצמם אפילו לא ראו את נתינת הטבעת, כפי שביאר שם בהרחבה. ורק סיים "לרווחא מילתא" כדאי לעשות שוב קידושין בצינעה כדי שלא לבייש את הרב מסדר הקידושין. ובשו"ת אגרות משה הביא את דבריו בכמה מקומות (אבה"ע ח"א סי' עז) למרות שרוב האחרונים חולקים על החתם סופר. (ראה שו"ת תורת חסד אבה"ע סי' יג, דף מד ע"ד, שו"ת משיב דבר לנצי"ב סי' לא, וראה עוד בשו"ת עין יצחק ח"ב סי' סד אות ח').

לכן בודאי שיש לקדש שנית.

אלא שלא פירטת מהו השאלה, אני השבתי רק על השאלה האם יש לקדש שנית או לא., אם יש השלכות נוספות עליך לפרט ובעזרת ה' אענה על כך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל