פדיון כפרות עכשיו

שכר חודשי לרב קהילה

אני משמש כרב קהילה כ-10 שנים ללא תשלום
היום אינני עובד וברצוני לקבל שכר מקופת הקהילה (ישנם חברים שלא יראו זאת בעין יפה…)
האם אפשר להוציא שיק על שם מישהו אחר למשל אברך שלומד וכו…כדי שלא ידעו שאני מקבל שכר וכן מה הסכום שנראה מקובל לנושא זה יש לציין שה' זיכני להקים מרכז תורני בשכונה מסורתית ומטה המונה מעל 300 מתפללים ובו פעילות תורנית במרבית שעות היום ובשבת בפרט/

תשובה:

ראשית כל, אשריך שזכית לפעול ולהרבות לתורה ויראת שמים ושכרך הרבה מאד על כך מאת ה'.

אכן, פועל העובד בחינם רשאי לחזור בו ולדרוש שכר על עבודתו, אולם מאחר וסוכם מראש שהעבודה בחינם, אין לקחת תשלום ללא ידיעת הבעלים, ומלבד זאת הערכה לתשלום כאן היא לא פשוטה כיון שכדי לדעת כמה אפשר לקחת צריך לדעת כמה נהוג לשלם על עבודה מסוג זו, ומאחר ואין מנהג קבוע על שכר קבוע ומסוים לרב [מלבד לרבנים מטעם המועצה דתית, ששכרם קבוע, אולם יש בזה תנאי סף לקבלת משכורת, תעודת כושר וכו'] משום כך אינני רואה אפשרות לקחת כסף מקופת הקהילה ללא הודעה על כך מבני הקהילה.

מקורות:

עי' חו"מ סי' שלג ס"ה בדברי הרמ"א בדין פועל בחינם שיכול לחזור בו ואפילו בדבר האבד, וע"ש בדברי הש"ך ובנתהמ"ש בדעת הג"א אם חייב לשלם בדבר האבד, אולם לכו"ע יכול לדרוש שכר על פעולתו, ועי' חזו"א (ב"ק סי' כב סק"ב) שאם הוציא הוצאות בגלל שהבטיח לו בחינם שחייב לשלם מדינא דגרמי, אבל פשיטא דלכו"ע יכול לדרוש שכר מכאן ולהבא, ואמנם נראה פשוט דבעה"ב צריך לדעת כן כדי לדעת אם רוצה להשכירו או לא, אך אינו יכול לעשות מלאכה על דעת שעושה בחינם ולוקח מבעה"ב בערמה ובכלל גניבה היא.

לגבי שכירות שלא בתנאי מסוים קיי"ל שמשלם כפחות שבפועלים שבאותו מקום, ומאחר ויש שעושים זאת בחינם ויש שעושים זאת בתמורה פעוטה קשה להחליט כמה נקרא כאן פחות שבפועלים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל