תרומות – לחץ כאן

אורח בבית שלא טבלו כלים

שאלה:

האם יש איזו שהיא קולא להשתמש בתור אורח, בכלים לא טבולים אצל אדם פרטי.

תשובה:

דעת רוב רובם של הפוסקים שאין בזה צד קולא , אם כי דעת אחד מהפוסקים להקל.

במקרה שהאוכל אינו נזקק לכלי, כגון תפוחים, וכד', יש להקל להשתמש גם אם בעה"ב לא טבל את הכלי.

מקורות:

עי' ספר טבילת כלים (להרה"ג ר"צ כהן) פ"ג הערה כד, שדעת רוב הפוסקים לאסור לאכול ולשתות במסעדות שבעליהם לא טבלו את הכלים, ואמנם מדברי הגרש"ז אויערבאך שהביא שם יש מקום לומר שמקיל גם באורח בבית פרטי, אך כל דבריו שם הם רק לגבי בתי הארחה, ולא שמענו ממנו קולא זו גם בבית פרטי, אולם במקום שיש בזה משום בזיון גדול למארח אולי יש מקום להקל לפי סברת הגרש"ז שם, אך כאמור דעת רוה"פ שלא להקל אפילו במסעדות שיתכן שיש בזה קולא נוספת של כלי סחורה, אף לדעת הגרש"ז אין להקל בזה אלא אם כבר הגישו לו אבל לבקש להגיש לו אסור משום לפני עיור [ע"ש בהערה הנ"ל, ובמילואים לספר הנ"ל תשובת הגרש"ז], וא"כ זה דבר שקשה לומר באורח, אולם בשו"ת בית אבי (ליבעס) ח"א סי' קטז כתב להקל באורח כיון שאינו חשוב שואל וכן שאין לו נפ"מ באיזה כלי יביאו לו את האוכל ע"ש, וסברתו צ"ע לענ"ד.

במקרה שהאוכל לא צריך כלי כתב באגרות משה (יו"ד ח"ג סי' כב) שאין זה אוסר את השימוש ומותר לאכול.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל