כלי שאינו טבול במלון או מסעדה / קפה בחנויות נוחות

הרב ירוחם ארלנגר‎
כ"ח כסלו ה'תשע"ט

שאלה:

ערב טוב.
לאחרונה נסתפקתי במס’ מקרים האם ניתן לקנות קפה בחנויות נוחות הנמצאות בתחנות דלק או בבתי קפה שאינם בהכשר מהודר או אפי’ ללא הכשר,שמעתי בעבר שקפה אינו צריך הכשר,אך הספק שלי הוא על הכלים שמשמשים להכנת הקפה האם צריך לחשוש שהשתמשו בהם שימוש בעייתי כגון בשר וחלב וכד’ (לגבי הטבילה הבנתי בזמנו שאם זה כלי שמוייעד רק לארח וכד’ ניתן להקל אף ללא טבילה).

תודה רבה וחג שמח

תשובה:

שלום וברכה

לגמרי לא מדוייק שכלי של אירוח אינו חייב טבילה, זו מחלוקת גדולה בפוסקים, ולכן אין להשתמש אלא בכוס חד פעמית בלבד. כמו כן החלב יכול להיות חלב נכרי ואין לקנות עם חלב, ואם מדובר בטעמים נוספים קאפוצינו וכדומה, צריך כשרות טובה.

מקורות:

ראה דרכי תשובה יו”ד סי’ קכ אות ע שכבר פשט המנהג בכל העולם שקונים משקאות אצל מוזג יהודי שלא הטביל כליו ואין חוששים לאיסור, וטעמם משום שמדובר במלון שהכלים שבו מיועדים לסחורה ללקוחות ולא לשימוש אישי של בעל הבית, וכן פסקו בשבט סופר יו”ד סי’ סז ומנחת יצחק ח”א סי’ מד. ונראה פשוט מדבריהם שלולי סברא זו – אסור אפילו שימוש חד פעמי. יתר על כן מוכח כך לפי החזון איש שאסר לאכול במלון כזה, ובעל האגרות משה שאסר אף הוא כמבואר במאסף לתורה והוראה חוברת ב עמ’ 20. אולם, במנחת שלמה (ח”ב סי’ סו אות יא) “כבר כתבנו שגם הוצאה מהכלי תשיב השתמשות ולפי”ז כלי שכבר נתחייב בטבילה אסור לאכול ממנו אך אפשר דכיון שהכלי אינו שלו ולאו בעלים הוא לטובלו נהי דאסור להשתמש גם בכלי של ישראל אחר אבל כשהוא רק מוציא את המאכל אשר כבר ניתן לו אפשר להקל אבל לא ישתמש בכף או במזלג שטעון טבילה אך אם האורח יודע שהבעה”ב רוצה לכבדו באוכלין שהוא שם אותם בכלים שלא הוטבלו נכון להמנע ולא לגרום אותו לעשות עבירה. וראה עוד באות יד שם כתב באכילה בבית מלון שלא יתנו לו לטבול את הכלים, במקרה כזה מותר משום שזה אינו שלו. ומסתבר שבמקרים אלו לא אסור חז”ל את האכילה ללא טבילה. ושתי הלכות למדנו מדבריו: א. שכלי שיש ספק לגביו אם חייב טבילה [כמו טרמוס חשמלי שיש שהקילו מחמת חיבורו לקיר, או שימוש של הוצאה בלבד שיש סוברים שאינו מחייב טבילה] יש להקל בשימוש חד פעמי, ומלבד זאת הקיל במקום שהמשתמש אינו רשאי ואינו יכול לטבול. אולם כאמור מדברי כל הפוסקים הנ”ל נראה שלא כדבריו, לכל הפחות בדין השני.

2 תגובות

  אלעזר:

  לא הבנתי.
  מה לגבי החשש שהכילים שבהם מכינים את הקפה השתמשו בהם להכנה של דברים שאינם כשרים?
  הייתי בחנות בתחנת דלק שהיה שם צד בשרי וצד חלבי,האם ניתן לסמוך על כך?

  רבני בית ההוראה:

  אני מניח שמכונת קפה משמשת רק לקפה והכוסות מן הסתם רק לקפה, אבל כאמור עדיין יש בזה בעיות כשרות!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *