בכמה זמן נעשה בן ארץ ישראל כבן חו”ל לענין יום טוב שני

רבני בית ההוראה
י"ז ניסן ה'תשע"ח

שאלה:

בסד
שלום הרב!
אשמח לדעת את הדעות לגבי כמה זמן צריך להיות בחו”ל לעניין שמירת יום טוב שני של גלויות.
2) מה דעת הרב עובדיה זצוקל בעניין זה? כמה זמן לפיו צריך לשנות בחו”ל על מנת להחשב חו”לניק לעניין יום טוב שני

תשובה:

שלום רב

כיון שאין לכם תאריך חזרה קבוע בעצם נראה שלא מאוד מוחלט אצלכם בבירור שתחזרו, ויש סיטואציה אפשרית שבסוף תצליחו שם ותשארו, אף שכשרגע זה לא נראה לך הגיוני, ולכן נראה שעליכם לנהוג שני יו”ט כדין בני חו”ל. רק מי שמוחלט אצלו בלי כל ספק שהוא חוזר והיציאה יש לה תכלית מוגדרת מאוד ומסוימת שמטבעה אמורה להסתיים, דינו כבן ארץ ישראל.

מקורות:

ראה שו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ ד. וראה פרטי הדינים והחילוקים בענין זה בס’ יו”ט שני כהלכתו של הרב פריד פרק ה.

כמו כן, קביעת מעמדו כבן א”י או כבן חו”ל היא לפי מקום עיקר דירתו ברוב ימות השנה, ולכן אם הוא גר בקביעות בחו”ל אף שבחגים הוא בארץ ישראל דינו כבן חו”ל ועליו לנהוג שני ימים טובים של גלויות, אף שיש לו דירה משלו בארץ ישראל. ראה ס’ יום טוב שני כהלכתו עמ’ קצד בשם הגרי”ש אלישיב והגרש”ז אויערבך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *