קבלן שאיחר במסירת דירה וטוען אונס על מי להוכיח

שאלה

ברשותכם שאלה

קבלן התחייב לשלם שכירות אם יתאחר העברת חזקה בדירה ובסוף הוא טוען שהוא היה אונס, האם יכול להיפטר בטענה זאת ? ואם כן ? על מי להוכיח שכן היה או לא היה אונס ?

בברכה לכבוד התורה ולכבוד לומדיה הגאונים שליט"א

תשובה

על הקבלן להוכיח שהיה אונס וכל זמן שלא הוכיח אינו נפטר מלשלם שכירות. [1]

שולחן ערוך סימן רמא  סעיף י' האומר לחבירו: הריני נותן לך כך וכך על מנת שתעשה דבר פלוני, על המקבל להביא ראיה שקיים תנאו. אבל אם אמר ליה: על מנת שלא תעשה, על הנותן להביא ראיה שביטל תנאו. נאמרו שלשה טעמים ולכולם מוכח שעל הקבלן שטוען שהיה אונס עליו להוכיח.

 

[1] שולחן ערוך סימן רמא'  סעיף י' האומר לחבירו הריני נותן לך כך וכך על מנת שתעשה דבר פלוני, על המקבל להביא ראיה שקיים תנאו. אבל אם אמר ליה: על מנת שלא תעשה, על הנותן להביא ראיה שביטל תנאו. נאמרו שלשה טעמים ולכולם מוכח שעל הקבלן שטוען שהיה אונס עליו להוכיח.

הסמ"ע כתב אבל אם אמר על מנת שלא תעשה כו'. דלעולם מוקמינן מסתמא שנשאר הדבר כמו שהיה מעיקרא, משו"ה צריך להביא ראיה שנשתנה הדבר ולא קיים התנאי. [ומעמידים את המצב על חזקה קמייתא]

ואם כן בקבלן כיון המצב הפשוט שאין אונס על הדירה כשטוען הקבלן שהיה אונס עליו להוכיח שהיה אונס.

קצות החושן ס"ק ח'  על מנת שלא תעשה על הנותן להביא ראיה. במוהרי"ט ח"א סי' קנ"ב ז"ל, אבל בתנאי שהוא בקיום המעשה הראיה על המקבל שיוכל להביא ראיה בקיום התנאי. וע"ש

מבואר במהרי"ט שעל מי שיכול להוכיח שהיה קיום התנאי או ביטולו עליו להוכיח. ואם כן בנידון דידן שהקבל בלבד יכול להוכיח האם היה אונס חובת ההוכחה עליו.

ובקצות כתב ולי נראה טעמא דהך מלתא, דכל שהוא בקום ועשה מוקמינן אחזקה שהוא קודם עשיה ואמרינן שלא היה עשיה עד שיברר בעדים שהיה עשיה. ולדברי הקצות מעמידים את המצב כמו שהוא ומי שרוצה לטעון שהיה שינוי עליו להוכיח. [ולא כפירוש הסמ"ע שמעמידים על חזקה אלא אף ללא דין חזקה כל שרוצה לשנות עליו להוכיח שהשתנה המצב]

ועל הקבלן להוכיח שהיה שינוי ונעשה אונס.

 

הרבנים המשיבים:הרב גבריאל לומברד הרב אשר דזימיטרובסקי והרב אברהם בוטרמן

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל