צילום תמונה לאחר הדלקת נרות על ידי אדם שלא קיבל שבת

רבני בית ההוראה
כ"ט תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

שלום הרב. האם מותר לאשה אחרי הדלקת נרות להצטלם (ביודעין) על ידי גבר לפני שקיבל שבת? וכן אם במוצ”ש מותר לאדם שעוד לא הוציא את השבת (כגון בסעודה שלישית שנתארכה) להצטלם ביודעין ע”י מי שהוציא את השבת? אשמח למקורות אם ישנם. תודה

תשובה:

שלום וברכה

א. אדם שקיבל עליו שבת בעוד היום גדול רשאי לומר לנכרי לעשות מלאכה עבורו, וכך הוא הדין גם ביהודי אחר שעדיין לא קיבל את השבת, וכן הוא הדין במוצאי שבת במקרה שתיארת [כמובן שאדם שמקפיד על רבינו תם אינו יכול לומר קודם הגיע זמן זה לחברו שאינו מקפיד על כך שיעשה עבורו מלאכה, שהרי לשיטתו גם לחברו עדיין שבת].

ב. לצלם או אפילו להקליט כאשר המצולם אינו מכך, ודאי מותר מהטעם הנ”ל, כיון שהמצולם אינו שותף כלל למעשה ושייך בו הדין הנ”ל. כאשר הוא מודע לכך, להקליט ויש להחמיר, שהרי בכל מילה שהוא אומר הוא בעצם מקליט את עצמו והפעולה מתבצעת על ידו, אבל לצלם נראה שמותר, כיון שהפעולה מתבצעת לגמרי על ידי המצלם.

א. ראה רמ”א סי’ רסא סעי’ א, וראה שו”ע סי’ רסג סעי’ יז, שאם רוב בני העיר עוד לא קיבלו עליהם שבת מותר לומר גם לישראל לעשות מלאכה עבורו. משא”כ בגוי, שגם אם בני עיר זו קיבלו עליהם שבת מותרים לומר לגוי כיון שלכלל העולם עדיין אינה שבת.

ב. ראה שו”ת באר משה ח”ז קונ’ אלקטריק סי’ מב שהחמיר מאוד בהקלטה, אמנם ראה בתשובות והנהגות ח”ד סי’ עו שצידד להקל אף בזה אף שלא הכריע בדבר לגמרי.

2 תגובות

    בתיה:

    למה אין בזה אושא דמילתא דאחרי שקחבלה שבת יצלמו אותה ביודעין? תודה רבה

    רבני בית ההוראה:

    זה לא קשור לגדרי האיסור של אוושא מלתא, שם מדובר על מלאכה שנעשית מעצמה בשבת עצמה על ידי רעש, כאן עושה המלאכה מותר לעשותה וזה עדיין יום שישי אצלו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *