קברי צדיקים בימי נידות

רבני בית ההוראה
י"ד תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

שלום וברכה.
ברצוני לברר האם זה נכון שלאשה שהיא נידה שאסור לה להיכנס לבית קברות לצורך תפילה על קברי צדיקים?
ואם זה נכון, האם גם אסור לה לבוא למירון לקברו של רשב”י? האם גם זה נחשב לבית קברות?
אודה על תשובתכם.

תשובה:

שלום וברכה

בזמן המחזור ממש יש להמנע, גם בקברי צדיקים, אבל בימי שבעה נקיים, או אשה שאינה נשואה שלא טובלת והיא לא בזמן מחזור – אין חשש.

מקורות:

משנ”ב סי’ פח ס”ק ז כתב שנהגו שלא להכנס לבית הקברות עד שיטבלו, וכ”כ בשו”ת פרי השדה (ח”ד סי’ צג אות ב’ תשובת הגר”י שוורץ חתן המחבר, וכתב שם שכן מורה ובא חמיו), אולם המנהג הוא שרק בזמן שרואה דם אינה נכנסת, אך לאחר מכן נכנסת, ומשום כך הבתולות נכנסות לבית הקברות, , כמו שכתב בלקט הקמח החדש (סי’ פח), ובספר טהרה כהלכה (ח”א פי”ד סעיף קל), וכ”כ בנטעי גבריאל (נדה ח”א פמ”ב סעיף ו, אמנם מה שהביא שם בשם הדעת תורה אין זה נמצא בדע”ת להתיר), ובספר נשמת ישראל (ח”ב סי’ לו) האריך בזה טובא ע”ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים