משלוח מנות באבילות; “ברכו” לאחר קדיש

רבני בית ההוראה
ד' אדר ה'תשע"ז

שאלה:

שלום

א. אדם אבל על אביו, האם במשך שנת האבילות יכול לשלוח מנות מלבד שתי מנות שיוצאים י”ח חובת המצוה, דהיינו לשלוח לכל המכרים והשכנים וכו’ או שיתן רק שתי מנות למצוה וימנע מנתינת מנות אחרות?

ב. האם כשאומרים קדיש בבית כנסת כמה אנשים ולאחר מכן אומרים “ברכו”, כל האומרים קדיש צריכים לומר “ברכו” או שרק אחד מהם?

תודה רבה!

תשובה:

שלום רב,

אבל חייב במשלוח מנות. אולם אסור לו לקבל משלוח מנות.

רק אדם אחד אומר ברכו.

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ תרצו סעי’ ו’. וראה שם במשנה ברורה ס”ק יח שכתב בשם האחרונים שגם כשאבל שולח משלוח מנות שלא ישלח “דבר של שמחה”. ואם המקבל הוא עני. מותר לשלוח לו גם בשנת האבלות אם המשלוח כולל רק דברי מאכל (כלומר, לא דברים של שמחה) בתור צדקה.

נקודה מעניינת מצאנו בשו”ת כתב סופר (או”ח סי’ קמא) כי אם נתנו לאבל משלוח מנות למרות שכאמור, אין לתת לו, אינו צריך להחזיר. בגלל שהטעם שאין לתת משלוח מנות לאבל הוא מפני שזה נחשב לשאילת שלום שאסור באבל. אולם לאחר שכבר נתנו לו הרי שאלו בשלמו כבר, ולכן אינו צריך להחזיר.

 

3 תגובות

  מאיר:

  אם כבר נגענו בענין זה באבל, אם רואים באמת אבל במהלך השנה על אביו האם אי אפשר לשאול אותו “מה נשמע” “הכל בסדר” וכיו”ב?
  תודה

  רבני בית ההוראה:

  למעשה הרמ”א בסי’ שפה סעי’ א כבר מתלבט בשאלה זו האם שאילת שלום בזמנינו היא כמו שהיה נהוג בימי קדם או שיש להקל יותר, ההכרעה המקובלת היא שלומר שלום עליך או לדרוש בשלומו “מה שלומך” יש להחמיר, אבל לאחל איחולים, בוקר טוב ערב טוב מזל טוב ושאר ברכות מותר. ראה עוד פני ברוך עמ’ קעה.

  ויקטור:

  יש לאבל לשלוח משלוח אחד וכן כתב בן אי ש חי פרשת תצוה וגם להרב עובדיה יכול לשלוח שניים או שלש מנות אבל לא יותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *