שימוש בסלייסר – מנדולינה לחיתוך ירקות בשבת

רבני בית ההוראה
ל' אב ה'תשע"ה

היאך מותר להשתמש באמצעות שבת מבצע מנדולינה לעגבניות.

תשובה:

שלום רב.

לענין מכשיר המיוחד לחיתוך ירקות יש לחלק בין שני סוגים: כאשר המכשיר מיועד לחיתוך פרוסות גדולות מותר להשתמש בו בשבת, משום שחיתוך חתיכות כעין אלו אינו נחשב כלל כטוחן. אולם, מכשיר המיועד לחיתוך חתיכות קטנות כמו קוביות וכיוצא בזה, אסור להשתמש בו בשבת אפילו סמוך לסעודה.

ולצורך הענין חשוב לדעת שכלל לא התבאר בפוסקים מהו השיעור הנחשב חתיכות גדולות שאינן בכלל איסור טוחן, לכן הזכרתי פרוסות ירק שהם ודאי גדולות דיין, וראה עוד במקורות..

סכין שמיועד לפרוסות דקות אסור לחתוך בו גם עבות, משום עובדין דחול.

מקורות:

על מכשיר המיועד לחיתוך פרוסות שמותר להשתמש בו בשבת, ראה שו”ת אגרות משה או”ח ח”ד סי’ עד מלאכת טוחן אות ד, וע”ע שמירת שבת כהלכתה פ”ו הערה יב שדן בזה.

לענין חיתוך קוביות ושאר חתיכות קטנות, ראה משנה ברורה סי’ שכא ס”ק מה, שהואיל וההיתר של חיתוך ירק סמוך לסעודה נלמד מהלכות בורר, כשם שאסרו חכמים לברור אף סמוך לסעודה בכלי המיועד לברירה כך הוא גם לענין כלי המיועד לטחינה, וראה ביאור הלכה שם סעי’ יב שאיסור גמור הוא ולא רק “עובדין דחול”. על כך שהשיעור הנחשב לחתיכות קטנות וגדולות לא נתבאר בפוסקים, ראה ביאור הלכה שם בשם היראים, וראה רש”י שבת עד ע”ב  ד”ה חייב, שאף חיתוך לרצועות נחשב כחתיכות קטנות לענין זה ואסור בשבת!

כמו כן חשוב לדעת, שאף שמעיקר הדין מותר לחתוך חתיכות קטנות סמוך לסעודה בכלי שאינו מיועד לכך, מכל מקום ראוי להחמיר בכך שלא לחתוך חתיכות קטנות ממש אלא גדולות יותר מכפי הרגילות, על כך ראה משנה ברורה שם וחזון איש או”ח סי’ נז.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים