לתבוע חברה סלולרית הוצאות משפט

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ד' תמוז ה'תשע"ג

אדם שתבע חברה סלולרית לערכאות ע”פ הסברא שוודאי לא יבואו לבי”ד וגם קיבל רשות על כך מדיין יחיד, במידה ויזכה האם מותר לו לתבוע גם דמי הוצאות משפט (שמגיעים לעשרות אלפי ש”ח) שכר עו”ד, אגרות, וכד’
בברכה

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה

מותר להוציא מחברה סלולרית כל מה שניתן להוציא בבית משפט אזרחי.

מקורות:

חברה סלולרית מתחייבת בקבלת הרשיון ממשרד התקשורת (סעיף 4 לתנאי הרשיון) לקיים את כל חוקי המדינה ואף לשלם פיצויים במקרה של הפרת חוק מסוים. התחייבות זו מחייבת מדין תנאי שבממון, ועיין כאן.

באופן כללי ייתכן שלא ניתן לגבות הוצאות אלא מנתבע שסירב לבית דין בפועל, משום קנס, ולא ממי שידוע עליו שיסרב, וכן משמע לשון השו”ע בחו”מ סי’ יד סעיף ה “משעה שנעשה סרבן”, ועיין בשו”ת מהרש”ג ח”ב סי’ קכז.

2 תגובות

    מרדכי:

    לחברה הסלולרית אין ברירה אלא לקבל את חוקי המדינה ולפיכך הקבלה שלהם לא מעלה ולא מורידה

    דיין בבית הדין נתיבות חיים:

    התדרים האלחוטיים הם משאבים מוגבלים. החברות הסלולריות מעוניינות שלא תהיה אפשרות להפעיל חברה סלולרית ללא רישיון, משום שאחרת גם הן לא יוכלו לפעול באופן תקין, כך שהן מקבלות תמורה מלאה על ההתחייבויות בתנאי הרישיון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *