פדיון כפרות עכשיו

ערלה בפלפלים

שאלה:

מה דין ערלה בפלפל

תשובה:

הנושא של ערלה בפלפלים נדון רבות בפוסקים, ולמעשה יש בזה גם סוגים שונים של פלפל.

הפלפל גינה המתוק, בדרך לא יכול להחזיק יותר משנתיים, והוא גם נותן פירותיו תוך שנה הראשונה, ולכן נקטו בפשיטות שהוא ירק ואין בו ערלה.

הנושא הוא יותר בסוגים שונים של פלפל חריף, ובעיקר מזן השטה. הם עשויים להתקיים כמה שנים, אלא שפירותיהם פוחתים כל הזמן ולכן חקלאים עוקרים אותם כל שנה ושותלים שוב. ראה הליכות שדה גליון 110.

בשו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקסו נקט בפשיטות, שצמח שנותן פירות תוך שנתו הראשונה הוא לעולם ירק. וכן הובא ברב פעלים ח"ב סי' בשם התוספתא.

אמנם החזון איש ערלה סי' יב ס"ק ג כתב שלא לסמוך על סימן זה לבד, וכן נראה מדברי הכפתור ופרח סי' נו שאסר אכילת חצילים לחלוטין נראה שלא סמך על סימן זה.

הברכי יוסף יו"ד סי' רצד כתב בשם זקנו ר"א אזולאי שהסיבה שמותר לאכול חצילים, משום שבשנתם הראשונה פירותיהם טובים והם נעשים רעים ומרים יותר ויותר משנה לשנה. ואילו אילן מטבעו משביח והולך כל הזמן.

החזון איש שם כתב לחדש, שאילן שלא נותן פירות יותר משלוש ארבע שנים אינו אילן, ולדבריו שוב אין מקום לחשש למעט זן מסויים אולי של שטה.

משום כך למעשה לא חששו לערלה בפלפלים והם נמכרים בכל החנויות עם הכשרויות המהודרות.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אם כן מה פשט במה שבכמה מקומות בש"ס (לדוגמא מסכת סוכה בערך דף לד עא) מובא היה ר מאיר אומר ממשמע שנאמר ונטעתם כל עץ איני יודע שהוא עץ מאכל מה ת"ל עץ מאכל עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה פלפלין ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל