מתנות לאביונים – לחץ כאן

מכירת חמץ עבור אדם בלי הכרה

שאלה:

שלום רב לכבוד הרב
חמי שי' חולה קורונה והוא מורדם ומונשם, מה אנחנו עושים לגבי מכירת חמץ של ביתו משרדו ומכוניתו האם הרשאה של חמותי דיה או האם נאמר מדין של זכין של אדם שלא בפניו נוכל למכור עבורו את החמץ
תודה לכבוד הרב על התשובה

תשובה:

שלום רב. הנושא הזה נדון בהרחבה בספרי פוסקי זמנינו. באופן עקרוני לא ניתן למכור חמץ ללא ידיעת הבעלים. אולם, יש פוסקים שסוברים שכאשר מדובר בזכות גמורה לאדם שודאי אילו היה מודע לה ולהשלכותיה היה מעוניין בכך, ניתן לעשות זאת אף שלא בידיעתו, ולכן ראוי לעשות כך לכתחילה אם אכן אין אפשרות נוחה ליידע אותם בכך ולבקש מהם שימנו אותך כשליח למכירה זו. בפרט כאן שחמותך ממנה אותך שליח, שהרי ודאי יש לה זכות ולשאת ולתת בעניני הבית בדברים שנוח לבעלה מהם, ובפרט שהוא מחוייב בעצמו למנוע ממנה איסור חמץ. רפואה שלמה ובשורות טובות. מקורות: מקור הדין לדעת הסוברים שאפשר למכור חמץ של אדם אחר ‘מדין זכיה’ הוא, מהגמרא פסחים יג,א בעובדא ביוחנן חקוקאה שמכר את החמץ שהופקד אצלו קודם לפני כניסת החג כדי שלא יאסר, ובמג”א תלו,יא כתב שאין הבדל בזה בין נפקד לאדם אחר. דין זה, אינו דומה לקושיית הקצות רמג,ח על התרומת הדשן שכתב שמשרתת יכולה להפריש חלה עבור בעלת הבית כיון ששם מדובר במתנה ו’אין זכין מאדם’ אלא 'לאדם', מה שאין כן במכירת חמץ שהמוכר מקבל תמורה עבור המכירה ו’זכין לאדם שלא בפניו’ ודינו כמבואר בטור חו”מ שנט, שאפשר למכור ללא רשות חפץ שעומד למכירה. ומכל מקום יש שהחמירו בזה מכח הסברא הנ"ל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל