לתרומות לחץ כאן

הכנה משבת לחול – הורדת החומשים

שאלה:

שלום בשבת האחרונה עלתה שאלה האם מותר להוריד את חומשיי שמות מהמדף העליון לאחר התפילה. נניח שקוראים בחומשים האלה גם בחול האם יש בכך הכנה מקודש לחול או שאין עם זה בעיה?

תשובה:

שלום וברכה

לכאורה יש בזה איסור הכנה. אמנם חומש לומדים גם בלי קשר לקריאה בתורה, וגם קוראים במנחה בחומש שמות, אבל מעשה מובהק כזה של הורדה של כמות גדולה של חומשים ומעלים את הקודמים, זה עסק שלם שתמיד עושים רק בסיום חומש, וזה נראה כהכנה. לא גרע מגלילת ספר התורה שאסרו כל הפוסקים משום הכנה.

מקורות

שו"ע ש"ב:

מקפלים כלים בשבת לצורך שבת ללבשם בו ביום ודוקא באדם (אחד) ובחדשים שעדיין לא נתכבסו ולבנים ואין לו להחליף ואם חסר אחת מאלו התנאים אסור ויש מי שאומר דלקפלו שלא כסדר קיפולו הראשון מותר בכל ענין ונראין דבריו:

מ"ב שם ס"ק יט: ונראין דבריו – וכן סתמו האחרונים לדינא. ומ"מ מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא לקפל כלל ודאי עדיף [מחה"ש]. מציעין את המטות מלילי שבת לשבת ולכתחלה טוב יותר שיציע מע"ש אבל אין מציעין משבת למוצאי שבת ומ"מ אם המטה עומדת בביתו והוא דבר מגונה ובזיון לשבת שיעמוד כך מותר להציע דמקרי צורך שבת [מ"א וש"א]:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל