תחנון כשאין ספר תורה וביחיד

שלום וברכה. קורה ואני מתפלל ביחיד בביתי. האם אני צריך לומר תחנון? ואם כן. באיזו צורה עם נפילת אפיים או בלי? תודה רבה.

תשובה:

שלום רב

מקום שאין בו ספר תורה לא נופלים שם אפיים, אבל אפשר לומר את הפרק עצמו בלי נפילת אפיים. יש שהקלו בירושלים לומר נפילת אפיים גם בלי ספר תורה, משום שכל ירושלים היא בבחינת "לפני ה'", ויש שדנו אם אם כך הוא גם בשכונות החדשות של ירושלים או רק בעיר העתיקה, ולכן למעשה גם בירושלים הדין כנ"ל.

מקורות:

על כך שנפילת אפיים נעשית רק במקום שיש בו ספר תורה, ראה רמ”א סי’ קלא סעי’ ב, וראה משנה ברורה שם ס”ק יא על שאר ספרי קודש. כמו כן ראה שם, שאדם שיש לו ספר תורה בביתו נופל על פניו אפילו ביחיד [או כשהוא מתפלל ביחידות בבית הכנסת]. הכרעת בעל הקהילות יעקב היתה שבבתי ספר יש להקל לעשות נפילת אפיים גם כשיש שם שאר ספרי קודש, כדי לחנך את התלמידים למצוה זו.

כמו כן יש שהורו, שגם אלו שנוהגים בירושלים החדשה שלא ליפול אפיים ללא ספר תורה, כשיש שאר ספרים יוכלו להקל בכך בצירוף שתי שיטות אלו, וכן קיבלתי מגדולי הוראה. על מנהג ירושלים בזה, ראה ס’ ארץ ישראל לרי”מ טוקוצ’ינסקי סי’ א סעי’ ט. על המחמירים בזה בירושלים החדשה, ראה ס’ אישי ישראל פרק כה הערה לט בשם הגרש”ז אויערבך.

על כך שיש לומר מזמור זה ללא נפילת אפיים כשאין ס”ת, ראה כף החיים סי’ קלא ס”ק מ.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל