כמה כסף שצריך לתת למחצית השקל? / למתנות לאביונים?

כמה יש לתת עבור מתנות לאביונים ,וכמה יש לתת עבור מחצית השקל ,והאם גם ילדים שהם פחותים מבר מצווה חייבים אותו סכום ,ומה יהיה בשעת הדחק אדם שאין לו כ"כ כסף עבור כל בני ביתו

תשובה:

שלום רב

א. שיעור מתנות לאביונים לא נתפרש בגמרא, וכתב הריטב"א (מגילה ז, ב, ד"ה תני רב יוסף) ששיעור מתנה – פרוטה, ודי בנתינת שתי פרוטות, פרוטה לכל עני כדי לצאת ידי חובת מתנות לאביונים. כך נפסק בכמה פוסקים (מקור חיים סימן תרצה, סעיף ב; אשל אברהם תרצד; משנה ברורה שם, סק"ב, ועוד).

כיום, לאחר עליית ערך הכסף, עומד שיעור הפרוטה על כ-13 אגורות בלבד – ולכן יש שפקפקו באפשרות לקיים מצות מתנות לאביונים בשיעור כסף כה זעום. אולם, כך הוא עיקר הכרעת ההלכה, כמו שכתב בפקודת אלעזר (סימן תרצד) "שאין לנו אלא דברי הריטב"א, וכמו שבאמת היה המנהג פשוט בעירנו שנותנים פרוטה אחת לכל עני". וכך מבואר גם בצפנת פענח על הרמב"ם (הל' מגילה, פ"ב, הלכה טו).

אולם, ישנם כמה פוסקים שכתבו שיקפיד לתת לעני סכום כסף שיספיק לקנות שיעור פת של ג' ביצים, שהוא שיעור כדי סעודה (כן מבואר בזרע יעקב, הובא בשע"ת סימן תרצד, ולומדים שיעור זה משיעור משלוח מנות; וכן כתב בשו"ת מי יהודה סימן פו, ובקיצור שו"ע (טולידאנו) סימן תקכה, ס"א). בספר פקודת אלעזר (שם) כתב שלאחר כמה שנים ראה את דברי ה'זרע יעקב', והתחיל לנהוג כמנהג זה. ישנם פוסקים שהתאימו שיטה זו למציאות ימינו, ואמרו ששיעור מתנה הוא כדי סעודה פשוטה (כגון לחמנייה ומשקה). [וישנם שיטות נוספות בשיעור נתינה: צפנת פענח (הלכות מגילה, עמ' לח) כתב ששיעורו כביצה, ע"פ דברי הר"ש (חלה פ"ב, מ"ו) ששיעור נתינה הוא שיעור כביצה. ובפתחי תשובה (סימן תרצה) כתב ששיעור מתנות לאביונים הוא שיעור גרוגרת לכל אביון, כי מבואר ברמ"א (יו"ד סימן רמט, ס"ד) שזהו שיעור צדקה].

בנוסף לכך, יש שכתבו ששיעור הנתינה היא כשיעור "מתנה חשובה", שיש בה בכדי לשמח את האביון (כן הובא בשם הגרי"ש אלישיב), ושיעור זה הוזכר במהרש"א (מגילה, שם). לדעת הגרי"ש אלישיב במציאות בת ימינו יש לתת כ50 שקלים. ובאופן זה הנתינה חשובה עד למאוד, אולם ההנהגה הראויה היא כאמור לחמינה ומשקה – כעשרה שקלים לכל אביון.

כמובן יש לתת מתנה כעין זו לשני אביונים, כלומר לכל אחד מהם שיעור כזה.

ב. שיעור מחצית השקל, לנוהגים לתת כסף בשווי 'מחצית השקל' שבתורה [מנהג הספרדים] – יש לתת כ25 שקלים. קשה לתת את הסכום המדוייק היות ומחיר הכסף משתנה כל יום. לכן יש לבדוק בשעת מעשה באתרים של הבנקים שנותנים אפשרות להמיר כסף לשקלים, כגון כאן. לפי השיטה העיקרית יש להמיר 0.2256 אונקיית כסף, ולפי השיטה המחמירה יש להמיר 0.3087 אונקיית כסף.מנהג האשכנזים לתת שלושה חצאים של המטבע המקומי. ויש לתת לפי כל בני הבית אפילו הקטנים. כמו כן יש לזכור, שכפי שהיה בשקלים בזמן בית המקדש, מי שהתחיל לשקול שנה אחת כנגד כל ילדיו הקטנים אינו רשאי להפסיק, ונראה שאפילו התרת נדרים לא תועיל כאן. מי שלא התחיל לשקול ואין לו כסף לכל בני ביתו, יתן כפי מנהג האשכנזים, שיעור מועט כל כך כל אדם יכול לתת, גם אם התברך במשפחה גדולה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. שלום וברכה כבוד הרב
  לא הבנתי בגלל בורות שלי (לא נורא, נבין גם את זה בע"ה בעתיד), מה הכוונה ב"שכפי שהיה בשקלים בזמן בית המקדש, מי שהתחיל לשקול שנה אחת כנגד כל ילדיו הקטנים אינו רשאי להפסיק, ונראה שאפילו התרת נדרים לא תועיל כאן. "
  אני אשכנזי, לא נשוי ובלי ילדים,
  אם המרתי 0.2256 בשביל לראות כמה זה יוצא, ואולי בשנה שעברה כן תרמתי כמנהג הספרדים
  האם אני יכול לתרום כמנהג האשכנזים?
  תודה רבה, חג שמח! :)

 2. עירבבת כאן את שתי ההלכות שכתבנו… יש נושא של כמה לתת, וגם אם נתת בשנה שעברה כמנהג הספרדים תוכל לתת השנה כמנהג האשכנזים, מלבד זאת יש את הנדון האם נותנים גם על הילדים הקטנים, ובזה הכלל שאין חיוב אבל מי שהתחיל שנה אחת אינו מפסיק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל