לתרומות לחץ כאן

ההבדל בין ממזר ודאי לספק ממזר

שלום רב כבוד הרב,

ידוע לי כי ממזר/ה יכול להינשא רק לממזר/ה.
כמו כן ידוע לי כי ספק ממזר אינו יכול להינשא לבת ישראל משום מעלת יוחסין (עקרונית היה מותר, אבל לאחר תיקון דרבנן אסור).

שאלתי – האם ספק ממזר יכול להינשא לממזר ? (למעשה יכולה להיות ירידה ברמת היוחסין).
ואם לאו, האם יכול להינשא לספק ממזרה ? (גם פה עלולה להיות ירידה ברמת יוחסין, שכן הוא ספק ממזר [הווי אומר יכול שהוא נמנה על יוחסין רגיל ככל בן ישראל], והיא ספק ממזרה [הווי אומר יכול שהיא ממזרה בפועל])

רצוני להגיע להבהיר הנקודה לפיה מעמדו של ממזר בפועל טוב יותר מספק ממזר,
כיון שבעוד זה הראשון יכול להינשא לממזרה, ספק ממזר אינו מותר באף אחת !

אודה לתשובתך המלומדת, כמו כן אשמח לקבל תימוכין לכך.

תודה שוב,
אור

תשובה:

שלום רב.

אכן מעמדו של ממזר טוב יותר ממעמדו של ספק ממזר בדיוק מהסיבות שהזכרת. ספק ממזר אסור להנשא עם ממזר שמא הוא כשר, ולא עם ישראל שמא הוא ממזר, ולא עם ספק כמהו שמא הוא הפוך מבת זוגו. לכן הוא יכול לישא רק גיורת.

אולם צריכים לדעת כי התשובה הנ"ל היא תשובה עקרונית, למעשה עוד לא שמעתי מעולם על ממזר שנשא ממזרת. להגיע לרמה כזו ששינם ממזרים ודאיים זה גם לא פשוט לגמרי, התורה אוסרת "לא יבא ממזר בקהל ה" ודרשו חז"ל ממזר ודאי לא יבא אבל ספק ממזר בא בקהל, ומכאן למדו כמה מהפוסקים כי חלק מההכרעות שאנו מכריעים ספיקות כמו חזקה או רוב וכד' אין די בזה כדי לפסוק על אדם שהוא ממזר ודאי. ולכן הרבה פעמים מכל מיני סיבות קשה לפסוק על אדם שהוא ממזר ודאי. ראה בשו"ת שיבת ציון (רבי שמואל לנדא, בנו של הנודע ביהודה, סי' סז) שהאריך במעשה שבא לפניו לקבוע כי אין כל ספק שהילד הינו ממזר ואסור בקהל, אולם בסיום התשובה כתב כי לכשיגדל הילד וימצא כלה שהינה ממזרת ודאית, מוטב שישאלהו קודם לכן כי יתכן שבכל זאת הוא רק ספק ממזר.

מקורות:

משנה קידושין עד,א הספיקות אסורים זה בזה, ונפסק בשו"ע אבה"ע סי' ד' סעי' לו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל