לתרומות לחץ כאן

קניות ודברים חדשים בשנת אבל

מה מותר ומה אסור לקנות בשנת אבל?
ודברים חדשים כמו מיטה חדשה וארון מותרים?

תשובה:

מותר לקנות כל דבר שצריכים בשנת אבל, למעט בגדים חדשים שאין ללובשם בשנת האבל [למנהג האשכנזים].

מעיקר הדין אין חילוק  בין חפצים שמברכים עליהם שהחיינו בשעת קניה כמו מיטה חדשה שהיא לצורך האבל עצמו, לבין חפצים כגון ארון או מיטה לבית לצורך כל בני הבית כיון שמברכים על כך "הטוב והמטיב" ואת שניהם מותר לקנות.

מקורות:

עי' פני ברוך (סי' יח ס"ב) שהביא בשם יקרא דחיי להתיר וכן כתב בדברי סופרים (קיצור הל' אבילות פרק לז סמ"ב) והיינו אפילו למנהג האשכנזים, אולם לא חילקו שם בין קונה לצורך עצמו לצורך בני ביתו, ובאמת שכן מבואר במג"א (סי' תקנא ס"ק מב) שאין איסור על אבל לומר שהחיינו, ובחי' חת"ס (על השו"ע סי' תקנא) הובא קושית הכת"ס שלכא' מוכח שאָבֵל אינו מברך שהחיינו ממה שכתבו הפוסקים שאבל לא יברך בחנוכה בבית הכנסת על הדלקת נרות של יום הראשון כמבואר בט"ז סי' תרע"א סק"ח בשם הרמ"מ, ותירץ שיש חילוק בין בית הכנסת שלא יברך לבין הדלקה ביתו מברך שהחיינו [שלא גרע ממש"כ השו"ע בדיני בין המצרים שבמצוה עוברת מברך] ועי' שע"ת סי' תרעא סק"י שג"כ כתב ליישב כן).

אולם בלקט יושר (עמ' 98) הביא מהתרוה"ד שאין מחדשים ולובשים בגד חדש בימי הספירה (אפילו בשבת), וכן יעוין בספר מאמר מרדכי (סי' תצ"ג סק"א) שמשמע מדבריו שיש ענין גם בספירת העומר שלא לברך והוא לכא' נגד המג"א הנ"ל ועי' יד אפרים, ועי' בספר ברכת הבית (שער כה סעיף נו) שכתב שאין לאבל לומר שהחיינו דומיא דבין המצרים [אמנם מה שציין שם שכן דעת המגן אברהם כנראה זה טעות סופר שהרי מפורש במג"א שיכול לומר שהחיינו].

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל