טלית קטן וטלית גדול

רבני בית ההוראה
ד' אלול ה'תשע"ח

שאלה:

שלום רב

1.כיצד הפכה מצוות ציצית אחת בתורה לשתי מצוות
טלית קטן וטלית גדול?
2.למה מברכין “להתעטף בציצית”? הרי המצוה מהתורה זה להוסיף את הפתילים על כנפי הבגד.

תודה
שי

תשובה:

שלום וברכה

המצוה היא אחת ולא שתים, אמת שעל פי סוד יש תיקון מיוחד בטלית גדול שאינו בטלית קטן, כמובא בס’ שער הכוונות דרושי הציצית, אבל מבחינת הלכה זו מצוה אחת. יש נושא נוסף, והוא שלא תמיד הטליתות הקטנות שלנו יש בהם שיעור ראוי לקיום המצוה.

הברכה היא כך משום שהמצוה היא רק בלבישה, בגד ארבע כנפות הנמצא בארון אינו חייב בציצית. מלבד זאת נחלקו ראשונים אם המצוה היא דוקא בעיטוף או בכל לבישה, אבל בזה דוקא נפסק שהעיטוף אינו מעכב.

2 תגובות

  שי:

  שלום רב.
  האם מבחינה זו זה דומה לתפילין דרבנו תם?
  כלומר מצווה אחת “מפוצלת” ל-2.
  דהיינו, אני יכול לצאת ידי חובה בטלית קטן/גדול בלבד?

  רבני בית ההוראה:

  אם הטלית קטן בשיעור מספיק יוצאים בזה ידי חובת המצוה אבל מפסידים את הענין שיש בטלית גדול על פי סוד ומבטלים בזה מנהג ישראל שדין הוא. טלית גדול לבד ודאי זה הפסד גדול, כי כל שניה שעתה עם ציצית מונה המצוות דופק… לא מםסידים רגע!
  וזה דוקא שונה מאוד מתפילין דרבינו תם שלא יוצאים בהם ידי חובה כי הלכה כרש”י, ומניחים רק כדי להרויח מספק עוד שיטה וכדי להרויח את הענין על פי סוד שיש בהנחתן שאגב הוא גבוה מהסוד של תפילין של רש”י בענין מסויים. אבל חלילה להפסיד תפילין של רש”י שהן קיום המצוה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *