האם המתים יודעים מה קורה עם צאצאיהם בעולם הזה?

רבני בית ההוראה
ג' תמוז ה'תשע"ח

שאלה:

בסד
שלום לכבוד הרב
האם שאדם ואו הורה של ילד נפטר לעולמו האם ממשיך הקשר להתקיים בניהםן זאת אומרת האבא או האמא יודעים ממה שהולך עם הילדים אם קשה להם ואם הם בצער ?
או שברגע שהם עוזבים את העולם השקר מנותק לגמרי לחגמרי

תשובה:

שלום וברכה ידועים דברי הגמרא בברכות יח ע”ב שם מבואר שהמתים יודעים מה קורה עם צאצאיהם, אף שבתוס’ בסוטה לד ב פקפקו וצידדו שלמסקנת הגמרא אינם יודעים, וראה בהגהות בן אריה בסוטה שם שהנושא הזה נשאר עדיין במחלוקת בין האמוראים, כל זה פחות משמעותי בשבילנו, מה שחשוב הוא שהצאצאים יכולים לגמול הרבה מאוד חסד עם המתים! כל מעשה טוב שאתה עושה לעילוי נשמתם מועיל להם מאוד! גורם להם נחת רוח ושמחה!

כאשר באים לקברם הם ודאי יודעים, כך מבואר בברכות שם ועוד מקורות רבים, ויש שכתבו שכאשר באים לבית הקברות יש לקחת פרוטה ולומר הרינו מייחד פרוטה זו לצדקה לעילוי נשמת הנשמה שתודיע לפלוני בן פלוני שבאתי לקברו, ואז נשמות שנמצאות בקבר רצות להודיע לאותה נשמה שהגעת. מקורות לכך בספרו של המקובל רבי סלמן מוצפי זיע”א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *