קדיש ואשכבה למי שציוה לשרוף גופתו

הרב ירוחם ארלנגר‎
ח' אייר ה'תשע"ח

שאלה:

האם מותר לומר אשכבה וקדיש שנה על מי שצווה בחיו לשרוף גופתו ואכן נעשה כן . ?

תשובה:

שלום רב,

מעיקר הדין אין צורך לשבת שבעה עליו וממילא גם אין דין אנינות. אולם נוהגים לשבת שבעה גם במקרים אלו, ויעשו זאת מזמן שריפת הגופה. לגבי קדיש ניתן וראוי לומר עליו קדיש, למרות שעשה מעשה חמור בכך שכפר במעלת הקבורה באדמה.

מקורות:

מעיקר הדין, אדם שהוא אפיקורס אין צורך לשבת עליו שבעה. ראה שולחן ערוך יו”ד סי’ שמ”ה סעיף ה’, אולם ניתן להתאבל עליה כמבואר ברמ”א בסי’ שע”ד סעיף ו’, וראה בספר בינה ודעת פרק י”ח סעיף ג’ ובהערות שם מקורות לכך שיכול לשבת גם מפני כבוד הבריות של הבן. ובספר אמת ליעקב להגר”י קמינצקי סי’ שמ”ה כתב שנוהגים להתאבל על תינוק שנשבה, וראה עוד בשו”ת שבט הלוי חלק ג’ סי’ קס”ו.

לגבי חומרת הכפירה במעלת הקבורה ראה כאן

לגבי קדיש על אדם שלא נקבר כדת וכדין ראה כאן

שיהיו בשורות טובות ונדע רק טוב!

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים