התרת נדרים על קבלת שבת מוקדמת

שאלה:

שלום רב לפני כמה שבועות לפני כניסת שבת אמרתי שאני מקבל על עצמי תוספת קדושת שבת ואחרי זה לפני השקיעה עשיתי מלאכה שאסורה מדרבנן לצורך שבת ? האם צריך לעשות התרת נדרים כי לא אמרתי בל נדר? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

יש שסברו שבמקרה כזה ניתן לעשות התרת נדרים. להלכה אין לסמוך על דעות אלו אלא לענין תפילת מנחה, אך לא לגבי עשיית מלאכה, ולכן ההנהגה הראויה במצב כזה שלא בטוחים שהכל כבר בסדר, לא לקבל שבת מעבר לזמן הנצרך על פי הלכה. כמו כן, ראה כל נדרי פרק לב הערה לו מדברי האחרונים שההתרה אינה עוקרת את הנדר למפרע אלא רק “מכאן ולהבא למפרע”, כלומר מכאן ולהבא דנים כאילו לא היה נדר, אבל האיסור שעברת לא יתוקן.

מקורות:

בלבוש סי’ רסג סעי יז כתב שקבלת שבת כזו יש לה דין של נדר, ובהגהה שם כתב, שלדעתו ניתן להשאל על הקבלה כמו כל נדר אחר, וכ”כ בדעתו בפרי מגדים סי’ רסג מ”ז ס”ק ג. אולם באליה רבה שם חולק וסובר שאין זה דין נדר אלא הלכה מסוימת לענין שבת שניתן להתחיל בה קודם הגיע זמנה על פי דין, וכן הובא בהגה’ רעק”א שם. להלכה, הורה הגרי”ש אלישיב שלא לסמוך על הוראת הלבוש אלא לענין תפילת מנחה למי ששכח להתפלל, שיוכל להשאל על קבלתו ולהתפלל, אך לא לענין עשיית מלאכה שהוא איסור של ממש. ראה שבת יצחק נר שבת סי’ יז, וע”ע שמירת שבת כהלכתה פרק מו הערה יא בשם הגרש”ז אויערבך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל