תחנון במנחה ביחידות

רבני בית ההוראה
7 Tevet 5778

שאלה:

לכבוד הרב.
מה הדין ליחיד שמתפלל תפילת מנחה גדולה לעניין אמירת תחנון ולמנצח בנגינות ועלינו לשבח?
ומה הדין במנחה קטנה? ומה הדין בפלג המנחה?
תודה.

תשובה:

שלום וברכה

י”ג מידות אין לומר ביחידות אלא רק בתפילה בציבור, את שאר התוספות גם יחיד יכול לומר ואין הבדל בין מנחה גדולה או קטנה. נפילת אפיים נעשית רק במקום שיש בו ספר תורה [למעט ירושלים שנחלקו בה הדעות ויש סוברים שבכולה אנו עומדים “לפני ה’” גם בלי ספר תורה], ראה שו”ע ומשנה ברורה בסי’ קלא.

חשוב מאוד לעשות כל מאמץ להתפלל בציבור, לדעת רבים מהפוסקים היא חובה גמורה, ראה כאן.

2 Comments

  יהודה:

  בס”ד
  מנהג הספרדים לומר תחנון גם שלא במקום ס”ת, כמו שפקפק הב”י וכ”כ אחרוני הספרדים, והיה לכם להזכיר זאת
  ובפרט שהשואל בעצמו ספרדי…. (‘למנצח בנגינות’)

  רבני בית ההוראה:

  לא ידעתי שכך המנהג ישר כח.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *