חובת התפילה בציבור

תפילה ביחיד
רציתי לשאול לגבי משהו שראיתי בספר "מעם לועז" על פרשת בא (י"ב מ"א) שם כתוב "והתפלה היא במקום קרבן ולכן כן אדם שהוא דר במקום שיש מנין והוא מתםלל בתוך ביתו הרי קרוב הדבר שהוא חייב כרת" האם כול מי שאינו מתפלל לפעמים במנין בגלל סיבות כאלו ואחרות חייב כרת לפי הדברים הללו (מקורות-כבוד חכמים פ"ג ) והשאלה שלי היא הרי קורה שלפעמים לא מוצאים מנין האם יש כאן חיוב כרת בגלל זה הרי קורה להרבה יהודים שהם מפספסים מנין האם נומר שכולם בכרת? מה הכוונה בדברי הכתוב אם אפשר להבין ומה המקור לזה , תודה רבה לכבוד הרבנים ויישר כוחכם.

תשובה:

שלום רב,

חיפשתי את הילקוט מעם לועז במקום שציינתם ולא מצאתי, בכל מקרה ודאי הדברים אינם מתפרשים כפשוטם, שכן החובה להתפלל בציבור אינה אלא מדרבנן ואין על כך חיוב כרת.

לעצם הענין בחובת התפילה בציבור נחלקו הדעות, יש סוברים שזהו חיוב גמור, ומשום שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא עם הציבור, ויש שדייקו מלשון השולחן ערוך בסי’ צ סעיף ט שאינה חיוב גמור, שכן כתב “ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור”. אמנם, לשון הרמב”ם בפ”ח מהל’ תפילה, הוא “צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור”, ומשמע שהיא חובה ממש, וכן נראה מדברי התוס’ בברכות מז ב שר”א שחרר עבדו כדי לקיים תפילה בציבור ומשום שהמצות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל דוחה את האיסור לשחרר עבד כנעני, וראה עוד רמב”ן גיטין לח ב, שו”ת הרדב”ז ח”ד סי’ יג, ובהרחבה בשדי חמד כללים מערכה ת כלל לז.

בשו”ע הרב הגדיל יותר וכתב שם בסעי’ יז: תפילת הציבור אע”פ שהיא מצוה מדבריהם גדולה היא ממצות עשה של תורה!

בשו”ת אגרות משה ח”ב סי’ כז כתב סברא מענינת לחייב תפילה במנין מעיקר הדין, שהרי כלל יש בידינו שהמתפלל במקום צואה אינו יוצא ידי חובתו, ומשום שתפילתו תועבה ואינה מתקבלת בשמים, ואם כן כיון שאמרו חכמים אין תפילתו של אדם נשמעת אלא עם הציבור, מן הדין לומר שאינה תפילה כלל ועליו לחזור ולהתפלל, אלא שבדיעבד אין לחייבו בכך, משום שאפשר שיש לו זכות אבות מיוחדת שבזכותה תתקבל תפילתו. נמצאנו למדים שהכרעת הפוסקים שיש חיוב להתפלל במנין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל