ביקור בקבר של אשתו הראשונה

רבני בית ההוראה
ג' טבת ה'תשע"ח

שאלה:

ביקור בקבר אשתו הראשונה לאחר נישואים שניים

תשובה:

שלום רב,

יש שכתבו שלא להתאבל או להשתתף באירועי האבלות השנוים של האישה הראשונה כדי שלא לפגוע בשניה. וכן להיפך אישה שהתאלמנה לא תשתתף באירועי האבלות של בעלה הראשון, כדי שלא לפגוע בבעלה השני.

ראה בספר זכרון משה (תולדות החתם סופר עמוד 135) שמופיע כך: “פעם אחת ראה החתם סופר שאשתו השלישית אלמנת הגאון טיב גיטין הדליקה ביום כ”ח תשרי נר יארצייט לזכרון בעלה הראשון ונרתע לאחוריו כי היה גברא דקפדנא אבל בצדקתו לא אמר לה מאומה כי אינו ראוי לה לעשות כך ובפרט בפניו שלא לצער אותה אבל הוא לעצמו גנח על הדבר ולדאבון ישראל נפטר אחרי כן גם הוא באותו היום כ”ה תשרי ומזליה חזא”.

וכעין זה מצינו גם במסכת מועד קטן (כא,ב) מתה אשתו ונשא אחרת אינו רשאי לדבר עמו תנחומין שהיא עגנת נפש לשניה.

אולם בספר תלדות רבינו של הגאון ממונקאטש עמוד כט הובא ששמא על היארצייט של אשתו הראשונה בכל העניינים בהדלקת הנרות, בלימוד משניות וקרן על שמה (ומן הסתם גם בעליה לקבר).

כך שאם אתה מרגיש שזה צורך של הילדים שתגיע לעליה לקבר ואין כל קפידא של האישה השניה, אתה רשאי לעלות לקבר באזכרה.

וכך ראיתי לאחרונה גם בשו”ת שרידי אש שכתב שאין זכות לאישה השניה להקפיד על כך, ומותר לעלות לקברה ולאזכרה. אלא שאיני זוכר כעת באיזה סימן.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים