כלה שמת אביה ואמורה להנשא בתוך שבעת ימי אבלותה

רבני בית ההוראה
י"ח סיון ה'תשע"ז

שאלה:

שלום רב
כלה שמת אביה ובתוך שבעת ימי אבלותה נישאת, מאמתי מונה שבעת ימי אבלות? אחר שבעת ימי נישואיה מיום החופה? מה לגבי מניין השלושים ולגבי הכנסת לבית הקברות.
תודה. מימון

תשובה:

שלום רב

למעשה אין דבר כזה… כאשר הפטירה היתה לפני החופה דוחים את החתונה לאחר השבעה ראה כתובות ג ב ובש”ך נקודות הכסף בסי’ שמב שכך הוא בזמנינו, וכ”כ בים של שלמה שם סי’ ה, אמנם אם טעו ועשו את החתונה השבעה נדחית לאחר ימי השבע ברכות, ראה אגרות משה יו”ד סי’ רכו.

כאשר הפטירה היתה אחרי החתונה, עושים שבע ברכות ורק לאחרי אותו שבוע מתחיל השבעה של הכלה. במקרה שעדיין לא נבעלה נחלקו בכך הדעות, ראה ט”ז וש”ך בנקודות הכסף בסי’ שמב סעי’ א.

בשורות טובות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים