אבלות – כשאחד הקרובים יושב שבעה

רבני בית ההוראה
כ' אייר ה'תשע"ז

שאלה:

סבתי אם אבי נפטרה היום בבוקר הלוויה תתקיים אחרי הצהרים האם מותר לי ללכת לבריכה לשיעור התעמלות במים?

תשובה:

שלום רב

יש הלכה שכל המתאבל עליו מתאבל עמו. כלומר שאביך הוא מאותם הקרובים שאדם חייב להתאבל עליהם, ממילא גם כשהאב יושב שבעה משתתפים איתו קצת באבילות.

להלכה מקפידים על דין זה רק בדברים של שמחה, כמו השתתפות בשמחות ורחיצה, אך מותר לעסוק במלאכה כיבוס וגיהוץ, אך יש להמנע מוזיקה ובריכה. דין הוא מהלוויה עד שבת, ולא כל השבוע של השבעה.

בשורות טובות.

מקורות:

ראה רמ”א סי’ שמה סעי’ ו. בטעם דין זה נקטו רבים מהפוסקים שהוא משום כבוד האבל ולא משום כבוד המת, ולכן כתב הערוך השולחן שם סעי’ יד שכיום שהמנהג למחול על כך בטל דין זה. אולם המנהג להקפיד על כך ולכל הפחות לענין דברים של שמחה כמו השתתפות במסיבות, ובפרט כשאתם גרים יחד באותה העיר. כמו כן מדברי הש”ך שם ס”ק ז מבואר, שדין זה אינו נוהג אלא משעת הקבורה ואילך, ואילו לפני הלויה הכל מותר, אבל בדבר שהוא רק לתענוג הייתי מחמיר גם לפני הלוויה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים