מתנות להורים שבשנת אבל

רבני בית ההוראה
י"ז אייר ה'תשע"ז

שאלה:

בס”ד,
אנו מעוניינים לקנות מתנה ליום ההולדת של אבינו שאבל על אמו ורוצים לשאול מה אסור לקנות לאבל בשנה הראשונה ומה מותר ?

תשובה:

שלום רב

יש להקל לתת לו מתנה בשבת.

מקורות:

האיסור לתת מתנות בשנת אבל הוא משום האיסור של דרישת שלום באבלות, ועפ”ז כתבו אחרונים, שבמקומות שנהגו להקל בדרישת שלום בשבת אין איסור. כמו כן יש שכתבו שכל דבר שמחוייבים לתת, כמו מתנה לאשתו ברגל או מתנה לרב העיר, יש לתת גם בשנת אבל, ובמקומות שרגילים לחגוג יום הולדת הוא כעין חיוב מבחינת הנימוס, לתת לאבא מתנה ליום הולדת, ויש איזו פגיעה בכבודו כאשר מתעלמים מכך. ראה בכל זה בס’ קיצור דברי סופרים פרק נד.

2 תגובות

  • מאת משה:

    האם אין בזה איסור נתינת מתנה בשבת? [ומש”כ בסי’ שפ”ה דבמקומות שנוהגין ליתן שלום בשבת מותר לשלוח מנות לאבל, ראיתי בבדי השלחן שם שעמד ע”ז, ונדחק ליישב דמיירי במתנה לצורך שבת]

  • מאת רבני בית ההוראה:

    יש אופנים להתיר, כגון שהקנין יעשה במוצאי שבת [זה כבר לא דרישת שלום] או שהקנין יעשה לפני שבת בלי ידיעת המקבל, על ידי אדם אחר [בזה גם אין דרישת שלום] כתבנו בענין זה פעמים רבות באתר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים