אבלות על יהודי שנשא אישה גויה

רבני בית ההוראה
י' כסלו ה'תשע"ז

שלום רב
יהודי שנשא אישה גויה וניפטר, האם משפחתו חייבים להתאבל עליו ולעשות לו כל מה שצריך?(שבעה-חודש-קדיש וכו׳)
נא לתת המקורות
תודה.

תשובה:

שלום רב

כיון שכל יהודי יודע שלא מתחתנים עם גויה, אין חובה להתאבל עליו, אבל מות להתאבל עליו.

מקורות:

מעיקר הדין, אדם שהוא אפיקורס אין צורך לשבת עליו שבעה. ראה שולחן ערוך יו”ד סי’ שמ”ה סעיף ה’, אולם ניתן להתאבל עליה כמבואר ברמ”א בסי’ שע”ד סעיף ו’, וראה בספר בינה ודעת פרק י”ח סעיף ג’ ובהערות שם מקורות לכך שיכול לשבת גם מפני כבוד הבריות של הבן. ובספר אמת ליעקב להגר”י קמינצקי סי’ שמ”ה כתב שנוהגים להתאבל על תינוק שנשבה, וראה עוד בשו”ת שבט הלוי חלק ג’ סי’ קס”ו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים