אם יש מעלה להיקבר בהר הזיתים

רבני בית ההוראה
י"ט אייר ה'תשע"ג

האם יש עניין להיקבר בהר הזתים ואם יש עניין מה המקור לזה

תודה רבה

תשובה:

שלום רב.

יש שכתבו שיש מעלה להקבר בהר הזיתים מכיון שהוא שוכן מול מקום המקדש, ואמרו חז”ל שירושלים ומקום המקדש של מטה מכוונים כנגד ירושלים של מעלה, ובספרי המקובלים מבואר שבתחיה העתידה ישתחוו מיד בקומם למקום השכינה, ומשום כך כתבו שיש מעלה דווקא בירושלים העתיקה, אמנם אחרים כתבו שאין זה משנה וכל מה שנכלל היום בירושלים הוא בכלל המעלה שכתבו בשם כמה ראשונים להקבר בירושלים.

מקורות:

בגשר החיים פרק כ”ז אות ט’ כתב שיש מעלה בהר הזיתים מהטעם המבואר למעלה, ובמנחת שלמה חלק ב’ סימן צ”ו אות ז’ כתב שאין מעלה דווקא בירושלים העתיקה אלא הוא הדין כל מה שנקרא בשם ירושלים, וראה בציץ אליעזר חלק י”א סימן ע”ה שהביא מדברי הרמב”ן והרדב”ז שיש מעלה דווקא בירושלים, וכן כתב בשו”ת בצל החכמה חלק ה’ סי’ י”ט, ובשבט הלוי חלק ב’ סימן רז אות ב’ כתב שכל הקבורים בהר הזיתים יפטרו מגלגול מחילות ע”ש, ובספר עלה עזרא הובא בהקדמה מאת הגר”ע יוסף שליט”א שכתב בשם רבי עזרא עטייה שהוכיח לו מדברי המדרש שאין מעלה דווקא בהר הזיתים אלא בכל מה שנקרא בתוך תחום ירושלים ע”ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *