יבוא ויצוא של מוצרים לא צנועים

רבני בית ההוראה
1 Sh'vat 5771

שאלה:

שלום וברכה

אני עובד בתור סוכן של יבוא ויצוא אנשים מהארץ באים קונים בסין הם בוחרים מוצרים, ואז העובדת שלי מביאה אותם ובודקים את האיכות, ושולחים בקונטיינר לארץ.

רוב המוצרים כשרים (או שאני לא רואה איתם בעיה) אני לא מדבר על אוכל אלא על מוצרים כמו תחפושות או עטים ודברים כאלו יש מוצרים של תחפושות לפורים שהם גסים או עטים בצורה לא יפה אז השאלה שלי עם מותר לי להיות לעבוד עם מוצרים כאלו או שאני יודע שהם גם מוכרים קצת להערבים אז. זהפעם אחת הם רצו להביא דברים של נוצרים אמרתי להם שלא והם לא הביאו, אבל עם אני יגיד להם שזה גם לא אז אולי אני יפסיד פרנסה אבל אני יכול להרשות לי להפסיד אותם.

אז אם זה ההלכה אני יקבל ממקום אחר את הכסף, אבל מישהו אמר לי שזה כמו פרה חורשת בשנה השבעית שמותר שאולי מישהו קונה אות להאכילה או משהו כזה אז אשמח לקבל תשובה

תשובה:

כל עוד אין בזה דברים של נצרות או עבודה זרה, אין בעיה להתעסק עם זה, כיון שיתכן שזה הולך למי שאינו יהודי [אבל דברים של נצרות ועבודה זרה אסור להביא אפילו לנוצרים או גויים, ואסור להתעסק עם זה], כמובן אם זה דברים לא צנועים ממש עדיף שזה לא יהיה לאנשים יהודיים, אך אין איסור להתעסק עם זה.

עם על הבגד יש תמונות לא צנועות ממש, או צורת העט בצורה לא צנועה אין להתעסק אתם, אם זה נמכר ליהודים.

מקורות:

שו”ע יו”ד סי’ קנא לגבי להתעסק לכתחילה עם דברים של נוצרים ובפוסקים שם שנחלקו על הרמ”א שהתיר להתעסק עם שתי וערב, ובדברים שאינם צנועים הוא רק משום איסור לפני עיור ומסייע וכיון שיכולים לקנות במקום אחר אין בזה משום לפני עיור, ואיסור מסייע אין בגוי, אבל למכור ליהודיים יש בזה משום מסייע שלכתחילה לא כדאי לעשות אם כי אין בזה ממש איסור כיון שאפשר לתלות שיקנו את זה גויים, או שילבשו את זה באופן שאין בזה בעיה של צניעות, אבל אם התמונה עצמה היא לא צנועה, ונמכר ליהודי יש בזה משום מסייע לעוברי עבירה, אם כי שמשום לפני עיור אין כיון שיכולים לקנות במקום אחר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *