קראו בטעות לעולה שישי עד סוף הפרשה

רבני בית ההוראה
ט"ז תמוז ה'תש"ע

שאלה:

1)בעל קורא ביום טוב שקורא בעליה רביעי וגמר הקריאה בשביל עליות רביעי וחמישי בעליה רביעי ואחר כך אמר קדיש, מה הדין?

2)בעל קורא בשבת שקורא בעליה שישי וגמר הקריאה בשביל עליות שישי ושביעי בעליה שישי ואחרכך אמר קדיש, מה הדין?

תשובה:

בשני המקרים, יש לעלות למפטיר את העולה כשביעי [בשבת] ולחמישי [ביום טוב], שההלכה היא שהמפטיר עולה למנין הקרואים ואחרי קריאה זו אין צריך לומר שוב קדיש.

אך אם לא אמר עדיין קדיש, יקרא לעולה שביעי כמה פסוקים ממה שכבר קרא לשישי ויאמר קדיש, ושוב יקרא למפטיר ויקרא גם מה שקרא לשישי ולשביעי.

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ רפד סעיף ו “אם טעה ש”צ וסיים הפרשה עם הששי ואמר קדיש, א”צ לקרות עוד אחר אלא יקרא עם המפטיר מה שקרא עם הששי, דקי”ל מפטיר עולה למנין שבעה. ומשנ”ב שם ס”ק לג-לד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *