תשובה על גניבת דעת, ודיבור אחר קריאת שמע

שאלה:

מנהג מוחזק אצלי שלא לברך כלל ברכת 'המפיל' בשם ומלכות
ורציתי לשאול את כבוד הרב האם מותר לי לדבר אחר קריאת שמע ( ומה הדין בדיבורי תורה ותפילה)?
ושאלתי השנייה היא , מדומני שנכשלתי בגניבת דעת ורציתי לשאול את הרב כיצד לעשות תשובה על כך ( ולפנות לשומעים אינו רלוונטי בעבורי, שחוששני שרבות פעמים נפלתי בדבר)
תודה רבה מראש!

תשובה:

אם הברכה בלא שם ומלכות לכאורה אין איסור לדבר. אני מניח שאתה הולך לישון אחר חצות ובשל כך נוהג כך וכמנהג הספרדים.

חרטה על העבר וקבלה לעתיד זו התשובה המתאימה והראויה.

בהצלחה רבה

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. מנהגי כדרך אגב הוא מאבי הסובר כבן איש חי (-שיש חשש שמא ידבר ונמצאת ברכתו לבטלה , ולכן הורה שלא לברך 'המפיל' גם קודם חצות, והרב יתקנני אם אני טועה חלילה) אבל בכול מקרה ,התשובה אחת היא , תודה רבה לכבוד הרב!

  2. שלום וברכה כבוד הרב , הובאו דבגי הבן איש חי באתג 'הלכה יומית', ונכון שהרב עובדיה חולק עליו, אבל מנהגי מאבי לנהוג כמותו (הנה הדברים שהובאו שם:
    "בתלמוד (ברכות ס:) אמרו, הנכנס לישון על מטתו מברך ברכת המפיל חבלי שינה על עיני. ומבואר בתוספות ובמרדכי, שכל הברכות הללו שבפרק הרואה, יש לאמרם בשם ומלכות (כלומר עם הזכרת שם ה' ככל הברכות, וכפי שהזכרנו כבר), וממילא אף ברכת המפיל בכלל זה, וחייבים לאמרה בשם ומלכות, וכן פסקו עוד רבים מרבותינו הראשונים. ומבואר בפוסקים שאין לברך ברכה זו אלא כשהולך לישון בלילה, אבל ההולך לישון ביום אינו מברך. גם מבואר בפוסקים כי המנהג להסמיך קריאת שמע שעל המיטה לשינה, ולא להפסיק בדיבור בין קריאת שמע לשינה כלל.

    והגאון רבינו יוסף חיים מבבל בספר בן איש חי (פרשת פקודי) כתב, שאף על פי שיש לברך ברכת המפיל בשם ומלכות, וכן הדבר נכון על פי דברי רבינו האר"י, מכל מקום יש נוהגים לאמרה בלי שם ומלכות מחשש שמא יהיו מוכרחים להפסיק באיזה דיבור בין הברכה לשינה, ואז יבואו לידי ברכה לבטלה. ומרן הרב עובדיה יוסף האריך קצת לדחות דבריו, וכתב שאפילו אם דיבר לאיזה צורך בין קריאת שמע לשינה, לא נחשב הדבר לברכה לבטלה, ואינו חוזר ומברך, כי עיקר ברכה זו לא נתקנה על השינה אלא על מנהגו של עולם שהולכים לישון. ולכן להלכה בודאי שאין לבטל ברכת המפיל מפני חשש כזה שיבא לדבר לפני השינה, שהרי אפילו אם ידבר, לא עשה שבירך ברכה לבטלה. וכן פסקו עוד רבים מפוסקי זמננו, ובספר ציץ אליעזר להגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג זצ"ל (ח"ז סכ"ז, והמחבר היה כנודע ידידו הטוב של מרן הרב זצ"ל) כתב גם, שאם שואלים אותו איזה דבר אחר שקרא קריאת שמע, יכול לענות לשואל. ובודאי שאין לבטל ברכה זו מפני חשש זה. אולם לכתחילה, כתב מרן הרב זצ"ל, שיש להזהר שלא להפסיק בין קריאת שמע לשינה כלל וכלל."
    תודה רבה לכבוד הרב על ההשקעה העצומה ללמד תלמידיו, יישר כוחכם!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל