אבלות על נפל / קבורת נפלים

רבני בית ההוראה
כ"ב סיון ה'תשע"ט

שאלה:

במקרה שתינוק שהוא נפל נפטר.יושבים שבעה? יש לוויה? עושים דברים לעילוי נשמתו? אשמח לקבל מקורות. תודה

תשובה:

שלום וברכה

אין אבלות על נפל, לגבי חיוב קבורה ראה במקורות.

שיהיו בשורות טובות ותזכו לזרע של קיימא!

מקורות:

על כך שאין דיני אבלות על נפל שלא חי שלושים יום,ראה שו”ע יו”ד סימן שמ ס”ל. סימן שעח ס”ו.

הפוסקים חולקים בנושא האם יש חיוב קבורה בנפל או לא. דעת המגן אברהם (תקכו ס”ק ג’) שיש חיוב קבורה גם בנפלים. וכן כתבו חתם סופר או”ח קמד, שו”ת אבני נזר יו”ד תע”ב, אבני צדק יו”ד קמה, שו”ת מנחת אלעזר ח”א סי’ נב שהאריך בזה. ויש שחולקים וסוברים שאין חיוב קבורה בנפלים, ראה שו”ת בנין ציון קי”ג, ור’ יונתן אייבשיץ בספרו בינה לעיתים על הרמב”ם (הלכות יו”ט פ”ב ה”ג). אולם הלכה למעשה המנהג הוא לקרוב עוברים.

אכן בשו”ת שואל ומשיב (הובא במשמרת שלום אבלות אות קיג) ציין דוקא אם נולד בחודש החמישי כשהוא שלם באבריו. ובשו”ת מהרש”ם ח”ד סי’ קמו ציין כבר על חודש רביעי. אני לא בטוח שהזמנים הללו הם בדוקא, העיקר שיש ראשו ורובו כלומר יש צורה של עובר, אז הוא חייב בקבורה. ראה באבני נזר שם שהביא מהב”י בשם הרמב”ן בסי’ שעד כי מעיקר הדין קבורה הוא בראשו ורובו.

2 תגובות

    האם יש עינין לעשות דברים לעילוי נשמתו?
    ואם כן מה כותבים הראי אין לו שם?

    רבני בית הוראה:

    אין צורך לעשות שום דבר לעילוי נשמתו. יש שמלים אותו וקוראים שם, אבל בקבורה זה לא מצויין על הקבר וגם בדרך כלל לא מודיעים לבני המשפחה היכן הוא הקבר, כיון שמצד המשפחה ניתן לשכוח מהמקרה העצוב, ואין צורך בשום דבר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *