האם ניתן לבטל הסכם של פשרה

רבני בית ההוראה
י"ד אלול ה'תשע"ח

שאלה:

נחתם שטר בוררות בין שני שכנים אצל דיין
הדיין הציע פשרה בכל הנושאים
הצדדים חתמו על הסכם הפשרה
צד א’ נתן לצד ב’ במסגרת הפשרה לחפות באבן
קיר ללא תמורה שהיה אמור להבנות עי שני הצדדים
והוא חיפה , לאחר 8 חודשים הצד שקיבל ת מורה ביקש לבטל את ההסכם,
האם הוא יכול לבטל את הסכם הפשרה שהצדדים הסכימו עליו ?

תשובה:

שלום וברכה,

שני בעלי דין שבאו לדיין כדי שיפשר בניהם עליהם לעשות קניין כדי שתהיה הפשרה של הדיין קיימת. וללא קניין יוכלו לחזור בהם. אמנם עשו קניין אינם יכולים לחזור בהם. ולכן אם חתמו בהם הצדדים על הפשרה נחשב לקניין ואינם יכולים לחזור בהם.

ואם לא היה קניין כלל אלא שצד אחד כבר נתן האחד את חלקו, והשני מחל על חלקו ומחילה אינה צריכה, הפשרה קיימת ואין יכולים לחזור בהם.

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן יב סעיף ז ובסמ”ע ובפת”ש שם.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *