נפילת אפים – ספרדי בבית כנסת אשכנזי

רבני בית ההוראה
28 Sivan 5778

שאלה:

שלום, אני מתפלל מנחה עם חסידים או אשכנזים
והם עושים וידוי קצר בלי שלוש עשרה מידות ומיד אומרים קדיש
מה אני אומר לעשות אני ספרדי ויש לי ביד סידור עדות המזרח ואין לי את הוידוי שלהם מה אנ אמור לעשות באותו זמן?

תשובה:

שלום וברכה

חסידים אגב כן אומרים כמו הספרדים, אבל לפי נוסח אשכנז אכן יש וידוי קצר, אין לומר י”ג מידות ביחיד, אבל אתה יכול לשבת ולומר לדוד אליך נפשי אשא שזה העיקר, ובלי נפילת אפיים אלא כמנהג הספרדים [כבר ידועה הוראת הפוסקים שמעיקר הדין אין בזמנינו חשש לא תתגודדו, בעיקר בבתי הכנסת האשכנזיים שתמיד מעורבים מאנשים מכל העדות].

יום נעים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *