מכנסיים קצרים – לעלות לתורה, לשאת כפיים

רבני בית ההוראה
ג' תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

כבוד הרבנים שליט”א
שלום וברכה
א. האם כהן ללא גרביים נושא את כפיו?
ב. כהן/לוי במיכנסיים קצרים, האם ניתן להעלותם לתורה או עדיף להעלות ישראל במקומם?
בכבוד רב

תשובה:

שלום רב

א. אף שלכתחילה חובה על הכהן ללבוש גרביים, אין למונעו מללברך כשאין לו גרביים, ראה משנה ברורה סי’ קכח ס”ק יח, ואגרות משה ח”ב סי’ לב.

ב. הלובש מכנסיים קצרים מעל הברך, לא ישא את כפיו ולא יעלה לתורה ולא יהור לפני התיבה, כך מבואר בגמרא במסכת מגילה כד ע”א וברש”י שם, וראה בית יוסף סי’ צא בשם מסכת סופרים. אבל אם ברכיו מכוסות נראה שיש להקל.

2 תגובות

  עזריאל ברגר:

  לכאורה מ”ש המשנ”ב – נכון במקומו, או באיזורים שבאמת כולם הולכים עם גרביים.
  אבל באיזורים שרבים הולכים יחפים – י”ל שאין חיוב להחמיר בזה.

  האם זה מה שנידון באגרו”מ?

  רבני בית הוראה:

  מסתבר. אבל כמובן לא במכנסים קצרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *