זמן נתינת זכר למחצית השקל

שאלה:

בסד
שלום לכבוד הרב
האם מותר מיום א הבא שזה ראש חודש אדר לתת זכר למחצית השקל+ מתנות לאביונים ולכוון שזה ינתן ביום של קריאת מגילה בעיר שלי ?
אשמח לתשובה כבוד הרב

תשובה:

שלום רב

בספרי מנהג קדומים, משמע שזמן מתן השקלים היה מראש חודש אדר, כמו שתיקן רבינו תם (הובא בשו”ת מהר”ם מרוטנברג סימן קנג): “משנכנס אדם עד הפורים כל העוברים דרך העיירות אם יש מנין קבוע יש חרם קדמונים לפרוע מעות פורים” (תקנה זו פורשה בדברי הפוסקים כמנהג נתינת מחצית השקל).

אולם, כבר נתפשט המנהג לתת את מחצית השקל ביום תענית אסתר. בספר “אמרכל” (עמ’ כה; ועי’ באליה רבה סימן תרפו, אות ג) כתב שיש לתת את המחציות בתענית אסתר אחר התענית, וכן משמע מפסקו של קיצור שו”ע (סימן קמא, סעיף ה) שכתב לתת “קודם פורים מחצית… ונותנים בערב לפני קריאת המגילה”.

כנראה שכך גם נהג החתם סופר (ס’ תומר דבורה, קו’ אחרון למנהגי בעל החת”ס, בתוך “מנהגי חת”ס”, עמ’ קנא, אות ד). בספר “הליכות שלמה” (חודש אדר, סעיף ט) כתוב שכך נהג הרב שלמה זלמן אוירבך זצ”ל.

אבל במנהגי מהר”ם מרוטנברג (מהד’ אלפנביין, עמוד 74) מובא שנותנים בתענית אסתר בזמן המנחה, כפי המנהג הרווח. וכן כתב מהרי”ל: “במנחה כשהולכין לבית הכנסת נותנין מחצית השקל ומעות פורים” – ודבריו הובאו ברמ”א. לפי מנהג זה, נותנים מחצית השקל בתענית אסתר אפילו כשפורים נופל ביום ראשון, ותענית אסתר ביום חמישי (כף החיים סימן תרצד, אות כה).

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל