לתרומות לחץ כאן

כלאים בציצית בלילה

שלום וברכה,

האם הדין שמצות עשה של ציצית דוחה את הלא תעשה של כלאים נאמר רק בשעת חיוב וממילא של קיום מצות העשה של ציצית דהיינו ביום או שזהו דין בגוף הבגד המיועד למצוה ואין אדם חייב להפשיטו מעליו עם תחילת הלילה שאז מפסיק להיות מחויב להטיל ציצית בבגדו?

בכבוד רב

תשובה:

שאלה זו נחלקו בה הראשונים: דעת התוס' (חולין קי ע"ב ומנחות מ ע"ב), שכלאיים בציצית מותרים גם בלילה, ומשום שהתורה התירה זאת באופן של "הותרה" ולא של "דחויה", כלומר, במצות ציצית התחדש שאיסור כלאיים כלל אינו נוהג לגבי צירוף חוטי הלבן והתכלת, ואין זה היתר בעלמא האמור לגבי קיום המצוה בזמנה המחוייב על פי דין. לדעתם, רק בגד המיוחד ללילה ומופקע לגמרי ממצות ציצית נאסר להטיל בו כלאיים. אולם, הראב"ד (ציצית פ"ג הל' ט) סובר שנשים אינן רשאיות ללבוש ציצית, משום שאינן מחוייבות בכך וממילא אסור עליהן הדבר משום איסור כלאיים. בדעת הרמב"ם כתב הבית יוסף (או"ח סי' יח) שנראה שסבר כדעת התוס', אולם רבים מהפוסקים סברו שלדעתו אסור ללבוש כלאיים בציצית בלילה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל