לתרומות לחץ כאן

שטר בוררות

בס"ד

שטר ברורין

אנחנו הח"מ מודים שקבלנו עלינו את הרה"ג __________________ ואת הרה"ג _________________ ואת הרה"ג __________________ (להלן הבד"ץ) לדון בינינו בענין
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

וכל המסתעף מענין זה, ומתחייבים לשלם כפי שיחייב הבד"ץ, ומוחלים מעכשיו למי שיפטרו, ומקנים מעכשיו לשייך לו כפי שיפסקו, גם ע"פ רוב, הכל לפי ראות עיני הבד"ץ הן ע"פ דין, והן הנראה להם לפשר, או ע"פ יושר ו/או ע"פ אומדן דעת. תוקף שטר זה לזמן בלתי מוגבל, כתוקף שטרי בירורין המועילים ע"פ התורה, וכתוקף קאמפראמייס המועיל ע"פ חוקי הממשלה. ובתנאים דלהלן:

א. אם אחד מהצדדים הח"מ מופיעים בשם חברה, עמותה או כל גוף ציבורי או פרטי, או כל ישות שהיא, מצהיר בזאת החותם כי בסמכותו להתדיין בכל הנושאים הנ"ל, וחתימתו על שטר זה מחייבת לכל דבר וענין. באם יתברר שהחותם אינו מוסמך לפעול כפי שהצהיר, הרי הוא מתחייב באופן אישי לקיים כל פס"ד או החלטה שיוציא הבד"ץ בכל הנושאים הנ"ל.

ב. הצדדים מצהירים שכתובת המגורים שרשמו בכתב התביעה היא הכתובת הבלעדית לענין הבוררות.

ג. באם אחד מהצדדים הח"מ ישתמט מלהופיע לפני הבד"ץ עד לגמר הדיונים, רשאי הבד"ץ לערוך דיון גם בלעדיו.

ד. במקרה ונמנע מאחד מחברי הבד"ץ מלהופיע לדיונים, רשאי הבד"ץ להחליפו עם דיין אחר מביה"ד נתיבות חיים, או לחלופין לקיים דיון בהרכב חסר.

ה. הבד"ץ רשאי להוציא צווים והחלטות ביניים.

ו. הבד"ץ פטור מסדרי הדין, מחובת הראיה, מרישום פרוטוקול, וכן ממתן נימוקים לפס"ד, או לכל החלטה שהיא.

ז. הבד"ץ מוסמך לערוך התייעצויות ולהזמין מומחים ו/או בעלי מקצוע, גם בשכר ע"ח הצדדים, לשם קבלת חוו"ד או בירור כלשהו, ולקבוע ולחייב הוצאות, ע"פ שיקול דעתו.

ח. פסקי הדין והחלטות הביניים אינם ניתנים לערעור.

ט. הסמכות הבלעדית לפרש ולהבהיר פסקי דין, וכן להוציא החלטות ו/או הבהרות, מונחת בידי הבד"ץ בלבד, ללא הגבלת זמן או מקום.

י. הבד"ץ רשאי לקבוע ביצוע ודרכי אכיפה לפס"ד והחלטותיו.

יא. הצדדים מתחייבים לא להגיש שום תביעה נגד הבד"ץ וב"כ בין בד"ת ובין להבדיל בערכאות אחרים, ומוחלים ומוותרים מעכשיו על כל סוג תביעה שהוא, וכן על הופעת חברי הבד"ץ או ב"כ לפני כל מוסד משפטי שהוא.

כ"ז נעשה בקנין אג"ס במנא דכשר למקניא ביה, בביטול וכו' ובפיסול וכו' דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, באופן המועיל ביותר, ע"פ כל משפטי התנאים, ולא יפסל בשום פסול בעולם, והכל שריר וקיים

ועל כל זה בעה"ח ב________ לפרשת___________. _____לחודש_________תש___ פעיה"ק ירושלים ת"ו.

שם: __________________ ת.ז. _____________ חתימה ___________________

שם: __________________ ת.ז. _____________ חתימה ___________________

שם: __________________ ת.ז. _____________ חתימה ___________________

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. אין כאן ענין של צורך, אלא דיינים שעל פי רוב דנים בהתנדבות לא יסכימו להיכנס למריבה כשהחיצים יופנו אליהם. כדי שאדם יסכים להסתכן בתביעות עליו להרוויח מספיק שיכסה את התביעות, וגם שהמקרים שייתבע יהיו נדירים, ולא לדון צדדים שהם כבר במריבה והצד שיפסיק ישוש לתבוע את הדיין.

  2. כן אתה יכול לקבל כל אחד. ומבחינה הלכתית אם הוא לא גמיר ולא סביר יש לעשות קניין שאתה מקבל מסמיך אותו לדיין, ואסור לדון לפי חוקי הערכאות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל