ספק בתשלום למקווה

רבני בית הדין
18 Tevet 5780

שאלה:

שלום כבוד הרב, בבקשה, מאפשרים לנו בישוב ברוך השם להכנס למקווה בשבת רק שנדרש מאיתנו לשלם את התשלום לאחר השבת. ההשתדלות כמובן בעז”ה היא להחזיר כבר בבוקר יום ראשון. א.אך קרה שפעם אחת רשמתי לי תזכורת כתובה ולאחר שאשלם אמחק אותה. כמעט בטוח לי ששלמתי את החוב, ולימים אני רואה את התזכורת הכתובה לפניי’ שכנראה לא מחקתי אותה. מה הדין בבקשה? ב.או בבקשה,במצב ,כאשר טבלתי בשבת ובאמצע השבוע או שבוע אחר כך הבא עולה ספק בליבי אם שלמתי החוב? בברכה,

תשובה:

שלום וברכה,

על טבילה בשבת משלמים בהקפה, ולכן אם יש לו ספק האם פרע את ההקפה דינו כאיני יודע אם פרעתיך ואין הלה תובעו בברי – שחייב לצאת ידי שמים. ולכן צריך לרשום בפנקס ולמחוק כדי שלא יסתפק אח”כ ויתחייב לשלם.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן עה סעיף ט – י. וראה בתומים שם שכתב שבמקח וממכר אם מתעורר ספק נחשב איני יודע אם נתחייבתי, כיון שפורע בשעת המקח. ולפ”ז בטבילה בשבת שלא פורעם בשעת המקח, דין הספק כדין ספק בפירעון. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *