לשמוע דברי תורה במקלחת

רבני בית ההוראה
י"ד אייר ה'תשע"ט

שאלה:

כבוד הרב שלום נשאלת השאלה האם מותר לשמוע דברי תורה במקלחת גם אם עושים שם צרכים קטנים?

תשובה:

שלום וברכה

באופן זה שעושים שם צרכים ודאי אין להקל, ובכל מקרה אם יש שם שירותים אסור.

מקורות:

אף שבסי’ פד הובא בשו”ע שמרחץ דינו כשירותים לענין זה, בשו”ת יביע אומר ח”ה סי’ יא האריך לחלק בענין זה, וכתב: כלל העולה שמותר להכניס הרדיו טרנזיסטור לחדר האמבטיה ולשמוע ממנו ד”ת בעת שעומד שם ערום להתרחץ. אולם אין להתיר בזה אלא בחדר אמבטיה שאין שם בית כסא, אבל אם משמש גם לבית כסא, יש להחמיר, שאפילו בבתי כסאות של זמנינו יש להחמיר ולאסור להרהר שם בד”ת.

ומכל מקום אין דבריו אמורים באופן שהוא רגיל לעשות שם את צרכיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *