האם ב”ד דנים בזמנינו נזקי בור ואש

רבני בית הדין
כ"ד אדר ב' ה'תשע"ט

שאלה:

נחלקו האחרונים האם בית דין דנים היום בנזקי בור ואש. מה נהגו למעשה בביתי דין.

תשובה:

שלום וברכה,

נחלקו הפוסקים האם דנים דיני אש ובור בזמנינו. והכרעת רוב הפוסקים שדנים בזמנינו. חשוב לדעת שגם לשיטות שלא דנים, אמנם המזיק חייב לשלם את חיובו. וגם ב”ד מכריחים את המזיק שיפצה את הניזק פיצוי הולם על הנזק. כמבואר בשו”ע חו”מ סו”ס א.

בהצלחה.

מקורות:

הקצות סימן א ס”ק ב הכריע שדנים נזקי בור ואז בזמנינו. גם בחו”י סימן קסט דן דין אש במעשה שהיה לפניו. ובשבו”י ח”א סימן קלד כתב שבספרו משפטי יעקב הכריע שדנים. וראה באורך בפת”ש סימן א ס”ק ב שהביא את שיטות הפוסקים שדנים.

נפתלי בן חיים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *