מסירת דין לשמיים

רבני בית הדין
ו' אדר ב' ה'תשע"ט

שאלה:

האם אדם שמוסר דין לשמיים נענש מצד מה שכתוב במסכת שבת קמט: “כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב”ה”, ואם לא, מדוע? תודה רבה

תשובה:

המפרשים פירשו טעם אחר: שהמוסר דין על חבירו לשמים, הוא נענש תחילה, כי דבר זה גורם להזכיר עוונותיו, שכאשר מוסר הוא דין על חבירו לשמים, אומרים בשמים יש לעיין במעשיו, האם אכן ראוי הוא שיענש חבירו על ידו. 

מקורות:

ראש השנה טז ב וברש”י שם. ורבינו חננאל והמהרש”א שם כתבו שהרי הוא כאומר “אני צדיק”, ובוטח בזכויותיו שיענש חבירו על ידו, על כן נזכרים עוונותיו כי שוקלים את זכויותיו ועוונותיו כנגד זכויות חבירו לראות מי יכריע. 

תגובה אחת

    מיכאל:

    ראיתי שנזכרים עוונותיו של המוסר דין לשמים רק מתי שיכל ללכת לבית דין, אבל במקרה שלא יכול ללכת לבית דין, כגון במקרה שהאחר לא ציית דינא אז לא מזכירים את עוונותיו, אלא שלצדיק זה לא טוב למסור דין לשמים גם כשאי אפשר ללכת לבית דין, מצד מה שכתוב בגמרא “כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב”ה”. כך ראיתי בהרצאה שלו הרב יצחק יוסף שליט”א

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *