כמה מענישים עדים זוממין שזממו על מלקות

רבני בית הדין
כ"ב אדר א' ה'תשע"ט

שאלה:

בס”ד עדים שהעידו על שני אנשים כאחד שעשו עבירה שחייבים עליה מלקות [כגון כהן שבא על גרושה] והוזמו האם הם לוקים מלקות אחד או ב’ מלקיות וכן עדים שהזימו עדים שהעידו על אחד שחייב מלקות ואח”כ הוזמו אותם המזימין האם הם חייבים ב’ מלקיות מכיון שהעידו על ב’ עדים לחייב כל אחד מהם מלקות [ואם הם חייבים ב’ מלקיות א”כ אם יוזמו זוממיהם הם כבר יתחייבו ה’ מלקיות מכיון שנמצא שהם העידו על ב’ העדים לחייב כל אחד מהם ב’ מלקיות, ומלבד זאת על פי עדותם הרי היה חוזר דין המלקות לנידון הראשון ונמצא שגם עליו הם זממו להלקותו, וא”כ לכאורה הם ילקו ה’ מלקיות כל אחד מהם.

תשובה:

אומרת המשנה (מכות דף ה ע”א) משלשין בממון ואין משלשין במלקות. פירוש: שאם זממו על אחד שישלם והוזמו, מחלקים את התשלום על העדים. אבל אם העידו על לחייב מלקות, כל עד זומם מקל את כל הל”ט מלקות.

אם זממו על אנשים רבים שחייבים מלקות, והוזמו, מקבל כל עד ל”ט מלקות, אין הבדל אם זמם על אדם אחד או זמם על אנשים רבים.

בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *