מעבר דירה וחנוכת הבית בשלושת השבועות

רבני בית ההוראה
30 Sivan 5776

בס”ד
שלום רב.
האם מותר לעבור לדירה שכורה בשלושת השבועות?
תודה,

תשובה:

שלום רב,

מותר לעבור דירה בשלשת השבועות. ואין כל בעיה. ניתן גם לעשות חנוכת הבית (למי שעושה חנוכת הבית בדיר שכורה) ראה מגן אברהם סי’ תקסח סק”ה שזה סעודת מצווה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *