מסכת פסחים דף יד טו

רבני בית ההוראה
ו' אב ה'תשע"ג

סוגיא דר’ חנינא סגן הכהנים – יד. טו:

 

כמה הקדמות לסוגיין

 

 

 

אוכל או משקה אי מטמא כיוצא בו מן התורה ומדרבנן ודאי מטמא

בחולין לא [אביי] וי”א דה”ה בקדשים ותרומה [רבינא] וי”א דה”ה בתרומה אבל בקדשים מטמא [ראב”א]. וע’ רש”י טו: ד”ה ור’ יוסי, דר’ ירמיה חולק על רבינא. וכן ר’ יוסי יט. חולק עליו ע”ש רש”י ד”ה אלא דאל”כ איך משכח”ל שלישי בקדש. וע”ע ברש”י יח. ד”ה לימד, די”מ ס”ל דלרע”ק אוכל מטמא אוכל גם בחולין ורש”י השיגם.

אי משקין מקב”ט או מטמא מה”ת [ומדרבנן ודאי מטמא]

 

הארות והערות יתקבלו בשמחה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *