מסכת פסחים דף ב

הרב מרדכי קנר
ט"ז תמוז ה'תשע"ג

 

 

אי אור יום או לילה – ב.

לסק”ד דגמרא

אי אור נגהי

אי אור לילה

אור לי”ד בודקין

ר”ל מעלוה”ש של י”ד [רש”י] שאז עדיין אור הנר מועיל. וצ”ע ברש”י ד. ד”ה נבדוק

ר”ל בצה”כ או קצת קודם ע’ מחצה”ש תל”א בדעת הראב”ד וחק יעקב שם

הבוקר אור והאנשים שולחו

הבוקר דהיינו אור [עלוה”ש]

הבוקר האיר [נה”ח]

וכאור בקר יזרח שמש

אור שהוא בוקר

דעלוה”ש לעת”ל יאיר כנה”ח של עכשו. רש”י אבל לתוס’ ר”ל דנה”ח לעת”ל יהא כחצות של עכשו

ויקרא א’ לאור יום

שיהא אור נקרא יום

קרא לאור שישמש ביום

הללוהו כל כוכבי אור

כוכבים המאירים וקמ”ל דאורן נחשב אור

ר”ל כוכבי לילה

הארות והערות יתקבלו בשמחה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *