לתרומות לחץ כאן

קדושת הספרים / הנחת גמרא על סידור תפילה / הנחת ספרים בארון זה על גב זה

שלום, יש לי שלוש שאלות:
1. האם כשיש לי קובץ במחשב שתוכנו הוא סריקה של פסוקים שיש בהם שם ה', האם מותר לסגור ולפתוח את הקובץ וכן לגלול את המסך או שמא זה מחיקת שם ה'?
2. האם האיסור להניח ספר על ספר כשקדושת הראשון היא פחותה קיים רק כשהספר שוכב ממש עליו, או שמא אף כשיש ספרים עומדים כמו בספרייה ומעליהם אני משכיב ספר אחר (ואם כן האם יש לחלק בין אם הספר העליון, למשל גמרא, היה יכול לעמוד שם גם ללא עזרת אחד הספרם שקדושתו גדולה ממנו, למשל אם אחד מהם הוא חומש).
3. סידורים שיש בהם בסוף את הקריאה בתורה או גמרות בהוצאות כאלו שמדפיסים בסוף את כל הפסוקים, איך יש לדון אותם, כתושב"ע או כתנ"ך, וממילא מה מותר לשים עליהם?

תודה רבה!!

תשובה:

שלום רב.

א. מותר למחוק קבצים אלו כשאינם פתוחים לפניו, ואם הם פתוחים לפניו ומוזכר בהם שם ה' יש שהחמירו בכך ורבים נוהגים להקל גם בזה, וזאת משני טעמים: 1. לא מדובר בכתב ממש אלא באותות חשמליים. 2. הקובץ עדיין שמור בזכרון המחשב.

ב. נראה שגם להניח על הספרים שבארון הספרים אסור. ומנהג העולם להחמיר גם כשהם יכולים לעמוד בלאו הכי, היות ונראה שהבזיוןאינו בעצם השימוש בספר, שהרי כששניהם מונחים על השולחן גם לא צריך שהספר התחתון יחזיק את העליון, ואף על פי כן אסור.

ג. בענין זה נחלקו הדעות כפי שיבואר במקורות

מקורות:

א. ראה כאן. וע"ע ספר גנזי הקודש פרק ד סעיף כב ובמילואים שם סי' ז. וראה שם בהערה לט שיש שהתירו לכבות את המחשב כאשר שם ה' כתוב על המסך, הואיל והוא עדיין שמור בזכרון המחשב, ויש שהתירו רק להזיזו ממקום למקום. והמיקל בכל זה יש לו על מי לסמוך.

ב. היה מקום לצדד להקל בזה, משום שאפשר שכריכות הספרים אינם חלק מהספר עצמו אלא הם תשמיש קדושה בלבד, אולם, מנהג העולם להחמיר בכך, וראה ס' גנזי הקודש פרק ג הערה נב שהחמיר בזה לגבי הנחת דברי חול בשם הגרי"ש אלישיב.

ג. בס' גנזי הקודש שם הערה סה הביא בשם הגר"נ קרליץ, שהיות וחלק נכבד מהסידור הוא פרקי תהילים פסוקים וחלקים מפרשיות התורה אסור להניח עליו תורה שבעל פה כמו משנה או גמרא, ודינו כמו נ"ך, אולם, בהערה סו שם הביא שהגרי"ש אלישיב והגר"ח קנייבסקי הקלו בזה, וכנראה סברו, שהיות ומהותו של הסידור הוא תפילה, והפרשיות הנ"ל טפלים לתפילה עצמה, קדושתו כתורה שבעל פה בלבד.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל