כניסה בגילוי ראש לבית הכנסת

שאלה:

שלום וברכה, רציתי לשאול שאלה חשובה בהלכות בית כנסת, דבר שהתקשיתי בו מאד. בסימן קנא, ו מביא הבית יוסף את דברי הארחות חיים בשם מהר"ם אודות כניסה לבית הכנסת בכיסו וסכין וכו'. ומביא עוד שם הב"י שרבינו פרץ הגיה על דברי המהר"ם "ואין לחוש אלא לגילוי הראש" והאחרונים דנו אם יש כאן טעות סופר וצ"ל "לגילוי" והיינו סכין וכיס מגולים (אליה רבה) או שאכן צריך להיות כתוב "גילוי הראש" (כך סבור החיד"א בברכי יוסף וכפי שבאמת כתוב בארחות חיים). ומכל האחרונים שהביאו את דברי החיד"א לא עלה בידי להבין כיצד הבינו את דברי רבינו פרץ ועל מה רבינו פרץ מדבר לפי גרסה זו. חיד"א מציין שכוונת רבינו פרץ להתיר סכין לחלוטין ולאסור רק כניסה בגילוי ראש. ולא הבנתי הרי רבינו פרץ כותב "אין לחוש אלא בגילוי ראש" ומשמע שמסכים לדברי מהר"ם ובא להגביל בלבד. סליחה על האריכות ואשמח לקבל מענה כיון שזה זמן רב אני מנסה לעמוד על כך.

תשובה:

שלום וברכה

ברור שהכוונה היא שאסור להכנס לבית הכנסת בגילוי ראש, ואין לזה קשר עם הסכין, וכן מפורש בברכי יוסף שם. כל נדונו הוא האם הדבר הזה הובא באליה רבה או שהאליה רבה דיבר לגבי ההלכה של כניסה לשם בסכין, ועל זה הובאו הגירסאות השונות, אבל תעיין בד"ה שעליו מביא החיד"א הכל.. הנושא שם הוא כניסה בגילוי ראש ואיןמקום ספק בענין זה. לסיכום, כל הדיון בגירסאות הוא רק איזה דין הובא באליה רבה אבל לא היה צד שלגבי סכין חילקו בין גילוי ראש לשאינו גילוי ראש.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. שלום שוב,
    לא הבנתי את הדברים:
    א. אין נידון בגרסת האליה רבה. האליה רבה היה אחרון הוא דן בדברי רבינו פרץ שהביא הארחות חיים ונחלקו החיד"א והאליה רבה האם הגרסה ברבינו פרץ שהביא הארחות חיים היא "בגילוי" או "בגילוי הראש".
    ב. אם ננתח את דברי רבינו פרץ שעל מהר"ם יש כאן מקום לדיון: מהר"ם כותב שאין להיכנס בסכין ארוך לביהכנ"ס, וכן בכיסו ואפונדתו. ורבינו פרץ הגיה על כך או "ואין לחשוש אלא בגלוי" או "ואין לחשוש אלא בגילוי ראש". לפי הגרסא ש"אין לחשוש בגילוי ראש" כיצד הבינו מכאן החיד"א ועוד שרבינו פרץ חולק על מהר"ם ומתיר להיכנס בסכין וכיסו לבית הכנסת ? יתכן ובא להחמיר שלא לההיכנס כך לבית הכנסת בגילוי ראש עם סכין מגולה וכו'. מי אמר שרבינו פרץ מבטל את כל דינו של מהר"ם ולא רק מסייג אותו?

  2. אין קשר בין דין גילוי ראש לנושא של סכין, מה שהוא מעיר הוא שלא מצינו איסור כניסה בסכין בכלל, אלא רק איסור כניסה בגילוי ראש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *